بانک
نقش روابط‌عمومی‌ها در مدیریت شهرت و ریسک بنگاه‌های اقتصادی

نقش روابط‌عمومی‌ها در مدیریت شهرت و ریسک بنگاه‌های اقتصادی

در فضای کسب و کار؛ برندسازی و کسب شهرت یکی از اصول پذیرفته مدیریتی به‌شمار می‎‌رود، اما ماندن در اوج شهرت همواره با چالش­های جدی روبرو است در بین افراد مختلف جامعه این مساله ...
مشتری مداری،اولین اصل پذیرفته شده در بانک ایران زمین

مشتری مداری،اولین اصل پذیرفته شده در بانک ایران زمین

اخبار بانک: مدیر شعب استانهای بانک ایران زمین نقش آفرینی پرسنل در ارائه خدمات به مشتریان را مهم ارزیابی کرد و گفت: فرهنگ مشتری مداری، اولین اصل پذیرفته شده در بانک ایران زمین است که در فضای ...