همه چيز درباره سهام عدالت و نحوه دريافت آن
براي دريافت سهام عدالت چه بايد كرد؟
شنبه ۹ آذر ۱۳۹۲ ساعت ۱۴:۴۷
کد مطلب: ۱۹۳۶۳
 
 
Share/Save/Bookmark
۲۵۵
 
بسياري از مردم يا هنوز سهام عدالت دريافت نكرده اند و يا دعوتنامه برايشان ارسال نشده است.براي همين بهتر است اين متن را مطالعه كنيد.
براي دريافت سهام عدالت چه بايد؟

گام اول : مراجعه مشمولان
الف- در گام اول مشمولاني كه شماره ملي و فراخوان سهام عدالت دريافت كرده اند همراه با مدارك اعلام شده در فراخوان به شركت هاي تعاوني عدالت شهرستاني مراجعه مي كنند.
ب- مراجعه همه افراد رشيد (۱۸ سال و بالاتر) مشمول طرح ضروري است و در مورد افراد صغير ، مراجعه سرپرست آنها همراه با مدارك مربوط كافي است. 

گام دوم: دريافت مدارك و تطبيق مشخصات
در اين گام مسئولين تعاوني با دريافت برگه فراخوان و فتوكپي از تمام صفحات شناسنامه مشمولان، مشخصات مندرج در برگه فراخوان را با اصل شناسنامه تطبيق مي نمايند و فتوكپي دريافتي را در پرونده عضويت مشمول در تعاوني بايگاني مي كنند. 

گام سوم: تكميل رايانه اي ثبت نام مشمول
الف- تعاوني مي بايست به هنگام مراجعه فرد مشمول، فرم اطلاعات و پذيرش عضويت مشمولان را كه در نرم افزار تعبيه شده است به صورت رايانه اي تكميل نموده و سه نسخه از چاپ رايانه اي آن را به امضاء و اثر انگشت مشمول برساند و يك نسخه از آن را به فرد مشمول تحويل و نسخه ديگري از آن را در پرونده عضويت مشمول بايگاني نمايد. 

ب- تعاوني بايد برگه تعهد نامه مشمول را كه حاوي اين مطلب است كه تعهد مي نمايد كه به طور كامل مشمول تعاريف مندرج در ماده يك دستورالعمل فرايند شناسايي و تأييد نهايي مشمولان مرحله اول واگذاري سهام عدالت مصوب جلسه مورخ ۲۰/۱/۱۳۸۵ ستاد مركزي توزيع سهام عدالت بوده و در صورت اثبات عدم تطبيق با اين تعاريف و احراز تقلب ، كليه حقوق ناشي از دريافت سهام عدالت را از خود سلب مي نمايد، تكميل نموده و در پرونده عضويت مشمول در تعاوني بايگاني كند. 

گام آخر: ارسال مدارك به دبيرخانه ستاد استاني
در اين گام، تعاوني برگه هاي فراخوان و برگه هاي پذيرش عضويت جمع آوري شده مشمولان را به دبيرخانه ستاد استاني ارسال مي نمايد. 

گفتني است افراد در هر شهري و استاني كه هستند بايد به همان تعاوني شهر و استان خود مراجعه كنند. 
روي گزينه پايين كليك كنيد و تعاوني شهر خود را پيدا كنيد.

نام و نشاني تعاوني هاي شهرستانها


سوالات متداول و پاسخ آنها

1- سود سهام افراد باقيمانده كي پرداخت مي گردد؟

زمان و نحوه پرداخت سود مربوط به ساير شاغلين دستگاه هاي اجرايي و همچنين مشمولاني كه پس از سال ۱۳۸۶ سهامدار نهايي شده اند در صورت تصويب به نحو مقتضي اطلاع رساني خواهد گرديد.

2- براي دريافت سهام عدالت ثبت نام كرده ايم ولي چرا براي برخي افراد خانواده دعوتنامه صادر نگرديده است؟

اطلاعات درج شده در فرم جمع آوري اطلاعات اوليه خانوار پس از وصول به دبيرخانه ستاد مركزي توزيع سهام عدالت پالايش و پردازش شده و صرفاً براي افراد تحت تكفل سرپرست خانوار و كساني كه اطلاعات آنان در فرم جمع آوري اوليه اطلاعات صحيح بوده و به تأييد سازمان ثبت احوال رسيده باشد، دعوتنامه صادر مي شود و ساير افراد غير مشمول شناخته مي شوند. در هر صورت پيگيري وضعيت سهام عدالت تنها از طريق شماره ملي امكان پذير است و افرادي كه مي خواهند وضعيت سهام عدالت خود يا ديگران را پيگيري كنند مي توانند شماره ملي مربوطه را به دبيرخانه سهام عدالت ارسال و پاسخ لازم را دريافت نمايند.

3- آيا فرزنداني كه تازه متولد مي شوند از سهام عدالت برخوردار مي گردند؟

ملاك واگذاري سهام عدالت ، زمان تكميل فرم اطلاعات اوليه خانوار بوده و صرفاً به افرادي سهام عدالت تعلق مي گيرد كه در آن هنگام وجود داشته باشند. بنابراين براي فرزندان تازه متولد شده و يا ازدواج هاي تازه صورت گرفته امكان واگذاري سهام وجود ندارد.

4- آيا امكان انتقال سهام عدالت از شهري به شهر ديگر و يا از استاني به استان ديگر امكان پذير است؟

در حال حاضر امكان انتقال سهام عدالت وجود ندارد ليكن به محض طراحي روالي براي اين امر به نحو مقتضي اطلاع رساني خواهد گرديد.

5- تاكنون دو بار براي سهام عدالت ثبت نام كرده ام كه در فرم اول مشخصات خود و در فرم دوم مشخصات خانواده ام را درج كرده ام . چرا براي اعضاي خانواده ام اقدامي نشده است؟

براي هر فرد فقط يك فرم جمع آوري اطلاعات و قرائت و تصوير برداري مي گردد. درصورتي كه شخص ۲ فرم تكميل و ارسال كند فرم دوم تكراري قلمداد گرديده و خود به خود حذف مي گردد و اطلاعات آن نيز بدون اقدام مي ماند.

6- آيا پس از ثبت نام در شركت هاي تعاوني شهرستان مربوطه امكان حذف يكي از اعضاي خانوار وجود دارد؟

خير . پس از ثبت نام در شركت هاي مذكور امكان تغيير در اطلاعات خانوار وجود ندارد.

7- آن دسته از افراد واجد شرايط كه به هر دليلي در مدت زمان تعيين شده مراحل قبل موفق به ثبت نام نشده اند ، چگونه مي توانند سهام عدالت دريافت نمايند؟

زمان تحويل و اعاده فرم هاي جمع آوري اطلاعات اوليه مراحل قبل به پايان رسيده و درحال حاضر اقدامي ميسور نمي باشد. ليكن دبيرخانه ستاد مركزي توزيع سهام عدالت در حال انجام رايزني هاي لازم براي اخذ مجوز واگذاري سهام مزبور به افراد باقي مانده در طرح توزيع سهام عدالت مي باشد. بنابراين با توجه به محدوديت هاي قانوني اين دبيرخانه (هم ازنظر زمان و هم از نظر تعداد واگذاري) درصورت ابلاغ تصميم جديد مراتب به نحو مقتضي اطلاع رساني خواهد گرديد.

8- مشمولين مرحله اولي كه در سال ۱۳۸۵ فرم پر كرده اند ولي تاكنون برگه فراخوان بدستشان نرسيده است چگونه بايد پيگيري نمايند؟

اين گروه مي توانند با ارائه كد ملي و نام استان مربوطه به دبيرخانه ستاد مركزي ، از اينكه تائيد شده نهايي نهاد حمايتي مربوطه هستند اطمينان حاصل نمايند .

9- زنان بي سرپرست فاقد شغل در تهران براي ثبت نام سهام عدالت به كجا مراجعه كنند ؟

آنان مي توانند با به همراه داشتن مدارك لازم به آدرس هاي زير مراجعه و ثبت نام نمايند .

۱ ) تهران - ميدان امام حسين - خيابان دماوند - خيابان شهيد منتظري- پارك خيام مجتمع بهزيستي خيام.
۲) تهران - خيابان آزادي- اول خيابان شادمان - روبروي كارخانه نوشابه زمزم-كوچه باغبان مجتمع بهزيستي مطهري .

10-اگر فردي از مشمولان مرحله سوم شهرستان محل سكونتش با شهرستان درج شده در فراخوان مغايرت داشته باشد چه اقدامي انجام دهند ؟

افرادي كه مي خواهند در شهرستان محل سكونت خود ثبت نام كنند مي توانند مدارك خود را به شركت تعاوني محل سكونتشان ارائه دهند .شركت تعاوني سهام عدالت با نرم افزاري كه در اختيار دارد مي تواند نسبت به ثبت نام اين افراد در شهرستان محل سكونت اقدام نمايد .

11- افرادي كه فرم خلاصه وضعيت براي آنها صادر شده اما فرم فراخواني دريافت نكرده اند چگونه قادر به ثبت نام خواهد بود ؟

چناچنه در برگه خلاصه وضعيت خانوار، مبلغ سهام قيد شده باشد و در فيلد صدور دعوتنامه ( بلي ) درج شده باشد اين افراد به دبيرخانه ستاد استاني مراجعه نمايند تا پرينت فرم فراخوان مجدداً در اختيارشان قرار گيرد .

12- افرادي كه نام آنها در دعوتنامه اشتباه درج شده است ، به چه صورت اصلاح مي شود ؟

پاسخ- مشمول بايد نامه اي خطاب به شركت تعاوني عدالت شهرستان محل سكونت خود نوشته و مشخصات صحيح را همراه با مدارك مربوطه به شركت تعاوني تحويل دهد . با نرم افزاري كه تعاوني در اختيار دارد ، مي تواند مشخصات فرد را مطابق با مندرجات شناسنامه و كارت ملي تصحيح نمايد .

13- در فرم گزارش خلاصه وضعيت براي بعضي از مشمولين عبارت " مستمري بگير متوفي " درج شده است در حالي كه در قيد حيات هستند اين فرم راچگونه بايد اصلاح نمود ؟

اين افراد بايد مدارك خود و ساير اعضاي خانوار را شامل تصوير تمام صفحات شناسنامه و تصوير كارت ملي همچون ساير مشمولين به همراه برگه خلاصه وضعيت تحويل شركت تعاوني عدالت شهرستان محل سكونت خود دهند تا مراحل ثبت نام اين افراد طي شود .

14- اگر در برگه خلاصه وضعيت مشمولي در مقابل نام فرزندان و همسرش عبارت "عدم احراز تكفل" قيده شده باشد در حالي كه فرزندان وي هنوز به سن قانوني نرسيده اند چگونه اصلاح مي شود ؟

اين مشكل بدليل بي دقتي مشمولين در هنگام تكميل فرم شناسايي رخ داده است . آنان با ارائه مدارك لازم به شركت تعاوني عدالت شهرستان محل سكونت خود امكان ثبت نام از اعضاي خانوار را فراهم خواهندآورد.

15- فرزندان ذكور مشمولين مرحله سوم طرح از نظر تعلق سهام عدالت تا چه سني تحت تكفل پدر هستند ؟

ملاك تعلق سهام عدالت به فرزندان ذكور تحت تكفل اسفندماه ۱۳۸۵ مي باشد .چنانچه اين فرزندان تا تاريخ ۲۹/۱۲/۸۵ به سن ۱۸ سال تمام نرسيده باشند و يا براي نيم سال دوم ۸۶-۸۵ گواهي اشتغال به تحصيل داشته باشند ( حداكثر تا سن ۲۵ سالگي ) مشمول دريافت سهام عدالت خواهند بود .لكن افرادي كه در تاريخ فوق ۱۸ سال و بيشتر سن داشته و اشتغال به تحصيل هم نداشته باشند مشمول دريافت سهام عدالت نمي شوند .

16- افرادي هستند كه در مرحله سوم طرح در فرم خلاصه وضعيت خانوار عنوان " سابقه دريافت سهام " درج شده است و پس از مراجعه متوجه شده اند كه در مرحله اول ، از طريق يكي از نهادهاي حمايتي مثلاً نيروي مقاومت بسيج بدون اطلاع آنان معرفي شده اند ، حال با توجه به پايان يافتن مرحله اول و سوم تكليف اين افراد كه نه در مرحله اول و نه در مرحله سوم سهام دريافت نكرده اند چيست ؟

دبيرخانه ستاد مركزي سهام عدالت پس از بررسي ، افرادي كه در هيچ يك از اين مراحل سهامدار نهايي شناخته نشده اند ، دعوتنامه دريافت سهام صادر و ارسال خواهد شد .

17- سود تعدادي از روستائيان و عشاير كم درآمد ( بخش اول مرحله دوم ) واريز نشده است ، اين افراد به كجا مراجعه كنند ؟

سود تعدادي از مشمولين بخش اول مرحله دوم شامل روستائيان و عشاير كم درآمد به دلايل مختلف مثلاً عدم تائيد يك يا چند عضو از اعضاء خانوار توسط ثبت احوال و .. واريز نشده است ، كه مشكل تعدادي از آنها حل شده و بقيه نيز بزودي حل خواهد شد و تمام روستائيان و عشاير كم درآمد سود خود را دريافت خواهند كرد . 

سايت اينترنتي سهام عدالت

همچنين مي توانيد براي كسب اطلاعات بيشتر به نشاني سازمان خصوصي در تهران مراجعه كنيد و يا تماس بگيريد:
تهران - شهرك قدس - فاز یک - خيابان ایران زمین - خيابان مهستان - ساختمان ۱۵ 
تلفن:۱۹-۸۸۰۸۹۹۰۱


کلمات کليدی: سهام عدالت
 


کامیار
۱۳۹۲-۰۹-۱۰ ۰۰:۲۴:۴۹
تاریخ ثبت روی برگه سهام من 88/3/27میباشد ودرتاریخ 88/3/3 ازناجابازنشسته شدم لذاهنوزسودسهام دریافت نکردم (2910)
 
زهرا
۱۳۹۵-۱۲-۱۹ ۲۱:۴۸:۰۷
ماهم همینطوریم (96621)
 
مرادی
۱۳۹۲-۰۹-۱۱ ۱۰:۴۳:۳۵
آیاکارمندی که تاکنون موفق به ثبت نام نشده است می تواند ثبت نام کند یا باید فعلآ صبر کند؟ (2915)
 
امین دریس فالحی
۱۳۹۵-۰۷-۰۲ ۱۲:۲۰:۱۱
من که چهار ساله بیکارم سهام عدالت بهم تعلق میگیره و فرا خوان بیکار ها کی اعلام میشه انشاالله!!!! (82061)
 
هدایت اله رحیمی
۱۳۹۵-۱۲-۱۷ ۱۱:۲۰:۱۸
باسلام.من درسال 87ازاستان خوزستان به استان چهارمحال انتقال یافتم وفرم ثبت نام راهم انجام دادم وفرم اصلی سهام عدالت به دستم رسید ولی آنرا تحویل تعاونی سهام عدالت ندادم حالا که انتقال یافتم چکارکنم تاسهام خودرا دریافت نماییم آیا می توانم مدارک خودرا تحویل تعاونی های استان چهارمحال -شهرستان لردگان دهم لطفا راهنمایی بفرمایید.باتشکر (96298)
 
۱۳۹۲-۰۹-۱۱ ۱۰:۴۶:۰۱
کارمندانی که تاکنون موفق به ثبت نام نشده اندباید چکارکنند؟ (2916)
 
محمد محمدی
۱۳۹۴-۰۲-۰۸ ۱۶:۳۷:۲۵
من تا امروز نتونستم ثبت نام بکنم. خودم هم کارگر فصلی هستم چیکار باید بکنم (19525)
 
محمود سراج
۱۳۹۵-۱۰-۰۷ ۲۲:۱۴:۲۴
سلام من کارگر ساختمانی هستم ثبت نام اینترنتی کارگران فصلی را هم انجام دادم کد پیگیری هم دارم اما زمانی که به کارگران گرگان سهام میدادند من خبر نداشتم به چه شکل باید سهام دریافت کنم (87827)
 
غلامرضا بناءلاری
۱۳۹۴-۱۲-۰۴ ۱۰:۴۷:۳۶
عزیز دل سلام من هم این مشکل رادارم ولی فرق من اینه که هم برگه هاشو دارم وهم کارتش را چه باید بکنم شماره تماس 09170454248 (66453)
 
حجت
۱۳۹۵-۰۱-۱۶ ۱۱:۱۲:۰۸
شما باید صبر پیشه نمایی تا به امید خدا بعد از اعلام ثبت نام نمایی متشکرم (70099)
 
سید محمد تقی زاده
۱۳۹۲-۱۰-۰۷ ۱۹:۰۳:۲۸
باسلام و عرض خسته نباشيد من و خانواده ام تا بحال نتوانسته ايم براي سهام عدالت ثبت نام نماییم و از مزاياي آن بهره مند شويم لطفاً راهنمايي فرماييد چه زمان و چگونه مي توانم ثبت نام كنم سپاسگزارم (3150)
 
ساریامحمودی
۱۳۹۵-۱۲-۱۷ ۱۴:۰۹:۴۱
من تا به حال موفق نشده ام برای سهام عدالت ثبت نام کنم.باید چکارکنم (96336)
 
سعید باقری نیکو
Romania
۱۳۹۵-۱۲-۱۸ ۲۱:۱۲:۳۷
سلام من کارگر تامین اجتمایی هستم هنور ثبت نام نکرده ام باید چه کار کنم (96527)
 
behzad
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۲-۱۲-۰۳ ۰۸:۴۰:۴۵
من تا حالا موفق نشدم سهام عدالت را دريافت كنم يعني اصلا نتونستم ثبت نام اوليه انجام دهم لطفا مرا راهنمايي كنيد . باتشكر (4050)
 
۱۳۹۳-۰۷-۱۶ ۱۳:۰۳:۱۷
من زن خود سربرستی هستم که تا کنون موفق به ثبت نام سهام نشده ام چه باید بکنم. (7193)
 
شاهین20
۱۳۹۲-۱۲-۱۷ ۰۰:۳۴:۴۴
درمورخ2/3/88توسط کمیته امداد امام خمینی برگه های سهام عدالت را دریافت کردم،ولی تاکنون هیچ سودی دریافت نکرده ام،ان زمان خانواده من 3نفر بودن ودر حال حاضر 6 نفر هستیم،چگونه میتوانم برای سه فرزند دیگرم سهام بگیرم،چگونه سود سهام را دریافت نمایم،باتشکر (4398)
 
محسن
۱۳۹۳-۰۱-۳۱ ۱۹:۱۸:۳۸
باسلام. من خواستم ببینم این سهام عدالت از کی به دست مردم میرسه توی سایت نوشتن بامراجعه به تعاونی ها میتوانید اقدام کنید ولی میریم تعاونی مسئولین. میگن نه از سهامها خبری نیست خواستم ببینم تعاونی داره مردم رو سرکار میزاره یا دولت لطفا جواب بدید باتشکر (4829)
 
عبدالرسول چرومی
۱۳۹۳-۰۴-۰۴ ۱۴:۴۶:۵۹
سلام من ثبت نام کردم وهنوزبهم میگن که اسم شمانیومده برای گرفتن سهام عدالت وگفتن که پیگیری کنید (5552)
 
اسماعیل دادبین پور
۱۳۹۶-۰۶-۲۱ ۱۲:۱۳:۲۰
سلام .من قبلا ثبت نام کردم و کد رهگیری دریافت کردم هر وقت میرم میگن سهام عدالت به شما تعلق نگرفت چکار باید بکنم (123193)
 
اسماعیل دادبین پور
۱۳۹۶-۰۶-۲۱ ۱۲:۱۳:۲۲
سلام .من قبلا ثبت نام کردم و کد رهگیری دریافت کردم هر وقت میرم میگن سهام عدالت به شما تعلق نگرفت چکار باید بکنم (123195)
 
سعید
۱۳۹۳-۰۴-۰۸ ۲۲:۰۷:۵۶
من سال 84 یک بار سود این سهام را به مبلغ 80000 تومان گرفته بودم . الان باید چکار کنم لطفا توضیح دهید. (5573)
 
ثریا
۱۳۹۳-۰۴-۱۲ ۱۹:۰۷:۰۷
باسلام ما رفتیم امروز اداره پست مدارکمان را تحویل دادیم ما کی میتونیم سهام خود را دریافت کنیم تا حالا هیچ سودی از سهام دریافت نکردیم (5595)
 
United States
۱۳۹۳-۰۴-۲۰ ۱۳:۱۳:۵۶
بنیاد جانبازان از ما مدارک گرفت ولی هنوز خبری نشده است به کجا مراجعه کنیم (5679)
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۳-۰۵-۳۰ ۰۹:۱۱:۳۱
یک مکان مطمئن برای پرداخت به مردم راهنمایی کنید متشکرم (6343)
 
ﺑﻬﺰﺍﺩﻧﻌﻤﺘﻲ
۱۳۹۳-۰۵-۳۰ ۲۲:۰۹:۴۸
ﺑﺎﺳﻼﻡ.ﺧﻮﺍﺳﺘﻢ ﺑﺪﻭﻧﻢ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺷﻬﺪﺍ ﻛﻪ ﺗﺎﻛﻨﻮﻥ ﺳﻮﺩﻱ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻧﻜﺮﺩﻧﺪﺗﻜﻠﻴﻔﺸﻮﻥ ﭼﻲ ﻭﻟﻲ ﺍﻭﻥ ﻓﻴﺶ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﺭﻭﺩﺍﺭ ﺍﺯﺳﺎﻝ 1385ﺗﺎﺍﻻﻥ (6347)
 
احیاجعفری آغ اسمعیلی
۱۳۹۳-۰۶-۱۵ ۱۱:۲۸:۲۲
سلام .من بازنشسته ارتش هستم فرزندم سال ۹۰ متولدشده وسهام عدالت ثبت نام نشده وچندمرتبه پیگیرشدم وگفتنددرفیش حقوقی اطلاع رسانی خواهدشدولی متاسفانه هنوزخبری نیست چرا (6612)
 
حسن دهقانی
۱۳۹۵-۱۰-۰۳ ۰۷:۴۴:۴۷
لطفانشانی سایت برای این که مراجعه کنم ببینم ثبت نام شده ام یا خیر (87421)
 
علی شیرزاد
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۳-۰۶-۱۷ ۱۰:۴۷:۴۷
من یک کارگرهستم در زمان قبلی برای ثبت نام سهام عدالت اقدام کردم اما به من گفتن سهام عدالت به من تعلق نمیگیردایا واقعا به من که کارگر ساده هستم ومشکلات فراوانی دارم نباید سهام عدالت بدهید؟ایایه کارمند واجب تر از یک کارگر هست؟عدالت را پر نکردم الان چیکار باید بکنم؟چه جوری باید ثبت نام بکنم؟ (6641)
 
علی یعقوبی مرکیه
۱۳۹۵-۰۷-۲۳ ۱۴:۳۵:۲۴
من تا کنون ثبتنام نکردم (83062)
 
جمشید وحیدی پور
United States
۱۳۹۳-۰۶-۱۹ ۰۹:۵۹:۳۰
من سال 90 بازنشسته برق منطقه ای اصفهان شده ام که سهام عدالت ثبت نام نکرده ام لطفا راهنمایی کنید (6678)
 
ملیحه اله یاری
۱۳۹۳-۰۶-۲۲ ۲۳:۱۴:۱۸
سلام پسرم 16 ساله است و حضانتش با بنده است خودم سهام عدالت دریافت کردم ولی هنوز نتوانسته ام برای پسرم سهام عدالت بگیرم تلفن ذکر شده نیز جواب نمی دهد لطفا راهنمایی فرمایید
به غیر از این آدرس به کجا باید مراجعه کنم و چه مدارکی باید همراهم باشد. (6724)
 
مجتبی
۱۳۹۳-۰۷-۰۶ ۱۰:۲۵:۵۶
کسانی که تا این تاریخ(سال93)اصلا سهام عدالت ثبتنام نکرده اند تکلیفشان چیست؟ (6944)
 
احمدی
۱۳۹۵-۱۲-۱۸ ۰۰:۱۸:۲۱
جواب مردمو شفاف توضیح بدین (96425)
 
mehrangholami
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۳-۰۷-۱۷ ۲۱:۵۸:۱۸
من هنوز نتونستم سهام عدالت نام نویسی کنم.بایستی چکار کنم؟ (7207)
 
علی
United Kingdom
۱۳۹۳-۰۷-۲۱ ۱۸:۵۰:۵۳
تاریخ دریافت سهام عدالت؟؟؟؟؟ (7256)
 
محمود رضا خسروی
۱۳۹۳-۰۸-۰۱ ۱۷:۱۰:۴۷
سلام:
من کارگر کارگاه ریخته گری هستم و بیمه هم میباشم . هیچ ثبت نامی نکرده ام . امکان دارد که دیگر نتوانم ثبت نام کنم .
لطفا راهنمای فرمایید .
متشکرم (7426)
 
محمد رضاداداشی مطلق
۱۳۹۳-۰۸-۰۷ ۰۴:۳۷:۳۲
سلام علیکم .. کارگر ساده هستم چندسال پیش سهام عدالت ثبت
کردم تاحالا هیچ خبری دریافت نکردم خواستم بدانم به من تعلق میگرد
باتشکر (7530)
 
فرهاد کر
۱۳۹۳-۰۸-۰۸ ۲۲:۱۷:۴۵
سلام .کارمند بانک مهراقتصاد هستم باتوجه به اینکه تمام همکاران اینجانب سهام مربوطه را گرفتنند متاسفانه بنده توفیق بهره مندی ازاین سهام را نداشتم . شماره ملی اینجانب 6289242008میباشد وتاکنون هیچ اقدامی از طرف سارمان مربوطه اینجانب صورت نگرفته است . (7570)
 
T.T
۱۳۹۳-۰۸-۰۸ ۲۲:۵۸:۴۱
سلام خانواده 5نفره هستیم لطفا راهنمایی کنید که چه جوری ثبت نام کنیم ...ممنونم از محبتتون (7571)
 
شاید مسلمان
۱۳۹۳-۰۸-۰۹ ۱۶:۳۲:۰۷
در مصاحبه روز پنجشنبه 93/8/8مسول مربوطه سهام عدالت فرمودند اطلاع داریم در زمان واگذاری سهام عدالت به کسانی که مستق نبودند واگذار شده و اکنون نیز کسانی هستند که مستحق هستند ولی نمیتوانیم واگذار کنیم. به یا شباهت آن با جمله مشهور اموال بیت المال را به صاحبانشان برمیکردانم افتادم. من در زمان نامنویسی به علت بیماری همسرم وتاکنون که سالها بازنشسته با حداقل حقوق شده ام موفق به دریافت سهام نشده ام. (7585)
 
علیرضاکیهانی
United States
۱۳۹۳-۰۸-۱۰ ۰۹:۳۲:۴۴
باسلام اینجانب تاکنون سهام عدالت دریافت نکرده ام حالابچه ترتیبی باید سهام عدالت ر ا دریافت کنم (7593)
 
نوشته آفرین ترنجی زاده
۱۳۹۵-۱۲-۱۶ ۰۷:۲۴:۵۶
سلام خسته نباشید کسی که تحت بهزیستی بوده ولی الن فوت کرده چکها دست خواهرم است آیا سهام عدالت شاملی بقیه (96046)
 
غلامرضا
۱۳۹۵-۱۲-۱۷ ۱۶:۴۲:۱۱
من هم پدرم فوت کرده و تحت پوشش کمیته امداد بوده خواستم ببینم چکار باید کنیم (96357)
 
آراز عاشقی
۱۳۹۳-۰۸-۱۲ ۱۴:۲۰:۲۴
سلام من شغلم آزاده وتا کنون سهام عدالت دریافت نکردم چطوری می تونم ثبت نام کنم ؟ (7647)
 
مظاهرمنفرد
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۳-۰۹-۰۲ ۰۱:۲۵:۵۰
باسلام
من تابه امروزموفق برای ثبت نام سهام عدالت لطفا راهنماییم کنیدکه چطوری وبه باید مراجعه کنم.
متشکرم (8067)
 
احمدی
۱۳۹۳-۰۹-۱۹ ۰۰:۱۴:۴۱
باسلام.من ثبت نام نکردم چطورباید ثبت نام کنم باتشکر (8646)
 
آذر قاسمی
۱۳۹۳-۰۹-۲۶ ۱۸:۰۲:۵۷
با توجه به ثبت نام طی چند سال تا کنون خبری از ادامه سهام عدالت نشده است (8826)
 
نوید
Germany
۱۳۹۶-۰۶-۳۱ ۱۶:۴۵:۲۰
شما باید یه حساب باز کنی بعد شمار شبا بگیری وبه یه کافی نت مراجعه کنی. (124025)
 
۱۳۹۳-۰۹-۱۹ ۰۰:۱۵:۰۳
(8647)
 
سیامک
Germany
۱۳۹۵-۱۲-۱۷ ۲۲:۲۵:۰۷
اعلام کردن دولت در حال رایزنی واسه افرادیه ک تا حالا ثبت نکردن..ان شااله واسه اونام فکری میشه (96408)
 
عادل
United States
۱۳۹۳-۰۹-۲۴ ۱۱:۵۴:۱۱
با سلام من ثبت نام کرده ام ولی تا الان سودی دریافت نکرده ام باید چیکار کنم (8773)
 
Romania
۱۳۹۵-۱۰-۰۳ ۱۶:۱۹:۱۲
این چجور عدالتیه که یکی چند ساله گرفته خورده ولی یکی هنوز بلا تکلیف (87443)
 
France
۱۳۹۳-۱۰-۰۵ ۰۱:۲۲:۳۸
سلام ما روهم به عدالت وسهامش برسانید خیلی بی معرفتی فقط با پولدار ا میپری امضا یک کارگر مریض (9024)
 
۱۳۹۳-۱۰-۰۶ ۱۴:۰۹:۲۳
ثبت نام کردم ولی اسمم درسایت نیست (9057)
 
هليا
۱۳۹۳-۱۰-۰۸ ۰۰:۰۶:۴۶
اگر حالا برم بانك ميتوانم سود پول سهام عدالت بگيرم (9111)
 
يوسف اميدي رضايي
۱۳۹۳-۱۰-۱۰ ۰۹:۳۸:۳۷
پس چه موقع سود سهام عدالت كاركران ساختماني و مردم عادي پرداخت ميشود
آيا كسانيكه هيچ گونه سودي نگرفته اند كل سود يكجا پرداخت ميشه
(9171)
 
احمد
۱۳۹۳-۱۰-۱۵ ۱۲:۳۴:۲۹
سهام عدالت .برای من که یتیم هستم و وضع مالی ندارم فراهم نشده (9347)
 
سلامت صبحی قانلوبلاغ
۱۳۹۳-۱۰-۲۳ ۱۸:۵۰:۲۴
راننده سنگین هستم موفق به ثبت نام نشدم لطفا راهنمای کنید (9637)
 
نفس
۱۳۹۳-۱۰-۲۶ ۲۰:۰۱:۵۶
سلام ما ثبت نام کردیم ولی چیزی به ماتعلق نگرفته چدر (9731)
 
۱۳۹۳-۱۰-۳۰ ۲۳:۵۴:۳۹
من خانم سرپرست خانواده سال۸۸ازطریق سازمان بهزستی مراجعه وثبت نام نمودم تاکنون هیچ خبریارسیدیاهمون برگ سهام عدالت ندادنداصلانمیدونم ثبت شده یانه حال چگونه میتونم پیگیری کنم ناگفته نماندمکان بهزستی تغییرکرده (9907)
 
هوشنگ خشت زر
۱۳۹۳-۱۱-۱۱ ۱۴:۵۴:۰۲
سهم عدالت را خواستاریم (10813)
 
هوشنگ خشت زر
۱۳۹۳-۱۱-۱۱ ۱۴:۵۶:۰۵
ندارم (10814)
 
ناصر نظامی
۱۳۹۳-۱۱-۱۱ ۱۶:۰۴:۵۰
ندارم (10824)
 
محمود ربانی فر
۱۳۹۳-۱۱-۱۶ ۲۳:۱۵:۳۶
سلام من دو باراز طریق تاکسیرانی شهرستان میانه ثبت نام کردم و هر بار پولی از ماگرفتن ولی متاسفانه تا الان اسمم توی سایت نیست و به شماره سازمان تماس میگیرم جواب نمی دهند آیا باید دوباره ثبت نام کنم?دوباره کی ثبت نام میکنید?لطفا اطلاع رسانی کنید متشکرم (11196)
 
محمد علیجانی از تهران
۱۳۹۳-۱۱-۲۸ ۱۹:۳۶:۵۲
سلام من فرم پر کردم ولی خبری دیگر نشد با تشکر (12154)
 
م ح م د
France
۱۳۹۳-۱۲-۰۸ ۱۷:۳۶:۵۱
فرم مشخصات کامل نوشتم بعداز دو سال زنگ زدن مدارک بیار به ادرس که دادند مراجعه کردم درجواب اعلام شد پرونده رفت بایگانی ولی ۵ ماه می گذرد خبری نیست تکلیف چیست (13158)
 
درویشی
۱۳۹۳-۱۲-۰۹ ۲۱:۱۲:۳۴
سلام من درسال 86 ثبت نام کردم ولی هنوز هیچ سهامی دریافت نکرده ام باید چی کار بکنم (13272)
 
محرمعلی شکری
Latvia
۱۳۹۳-۱۲-۲۷ ۱۲:۲۰:۴۸
سلام
ماچگونه از ثبت نام خود مطلع شویم ودر غیر این صورت باید برای ثبت نام کجا برویم وکی اقدام کنیم
با تشکر (15501)
 
حسينعلي بايزيدي
۱۳۹۴-۰۱-۰۲ ۱۹:۱۱:۲۶
داراي سهام عدالت هستم ولي متاسفانه تاكنون مانند ساير اقشار هيچ مبلغي به حسابم واريز نشده است لطفا" راهنمايي بفرماييد (15794)
 
ناهيدعبدالرحيم
۱۳۹۴-۰۲-۰۱ ۱۸:۴۵:۳۴
سلام اياميتوانم سهام عدالت دريافت كنم (18679)
 
محمد
۱۳۹۴-۰۲-۱۲ ۰۱:۵۰:۱۲
ارزش سهام کنونی جه قدر است (19662)
 
فریبرز
۱۳۹۴-۰۲-۱۴ ۰۲:۰۵:۰۶
سلام چندین بار برای سهام عدالت از طریق مسجد. سبت نام کردم هنوزم منتظریم واقعا حق ما ضایع شدهلطفا راهنمایی کنید چطور ی کجا اقدام کنیم باتشکر فراوان (19809)
 
علی تقی فر
۱۳۹۴-۰۳-۱۹ ۰۱:۵۶:۰۴
با سلام
بنده کارمند بازنشسته بانک مسکن به شماره کارمندی 48306 دارای همسر خانه دار و سه فرزند و مشمول مرحله 13 به شماره گزارش خلاصه وضعیت شناسایی اعضای خانوار 1932 می باشم.
سهام عدالت فقط برای خود من صادر شده است.از بانک مسکن شعبه مرکزی تبریز و همچنین از شرکت تعاونی سهام عدالت تبریز سوال کردم که چرا برای اعضای خانواده ام سهام عدالت صادر نشده در جواب گفتند که حتما سوابق خانواده ات در تهران نزد بانک مسکن نبوده و آنها نیز فقط اطلاعات خودت را فرستاده اند،دوباره مدارک خانواده ات را از طریق بانک مسکن بفرست تا اقدام شود و بنده هم این کار را انجام دادم.الان از بانک پیگیری می کنم اما جوابی برایم ندارند.می خواستم بدانم که آیا مستقیما از طریق شما می شود کاری کرد؟ امیدوارم که جواب بدهید .با تشکر از زحمات شما (25406)
 
عباس محمدیار
United Kingdom
۱۳۹۴-۰۴-۰۴ ۱۵:۳۶:۲۷
چرا دولت به همه باز نشستگان تامین اجتماعی سهام عدالت پرداخت نمیکند اسامی کلیه بازنشستگان در لیست سازمان موجود است دیگر نیازی به کاغذ بازی نیست من در سال 89 باز نشسته شدم سهام دریافت نکردم (28770)
 
حسن خطیبی آریا.0048613101
۱۳۹۴-۰۵-۲۰ ۱۱:۳۸:۴۰
چهار سال پیش سهام عدالت ثبت نام کده ام ولی متا سفانه خبری نشده است تا الآن (37286)
 
محمد پهلوان
۱۳۹۴-۰۶-۲۴ ۲۲:۳۴:۱۰
سلام اینجانب وهمسر و فرزندانم قبلاً ثبت نام کردهایم تا کنون سود سهام دریافت نکرده ایم.فقط از این سهام عدالت یک برگه شامل حال ما شده راهنمای فرمایید. با کمال تشکر کد ملی ۰۹۴۲۸۰۶۱۱۵ منتظرپاسخ شما هستم (44593)
 
معصومه اکبری
۱۳۹۴-۰۶-۲۷ ۲۲:۵۲:۴۵
چند سال است ثبت نام کردم وفیش دریفت کردم ولی هنوز سودیدریافت نکردم به کجامراجعه کنم.من یک زن بی سرپرستم بایک پسربیکار. (45028)
 
ساناز
United Kingdom
۱۳۹۴-۰۶-۳۰ ۱۴:۰۳:۰۹
همه اونایی که با ما سهام عدالت گرفته بودن سود دریافت کردن بجز خانواده ما الان باید چطوری پیگیر باشم؟ (45417)
 
علی م
۱۳۹۴-۰۹-۲۳ ۲۰:۵۵:۵۵
سوال اگر برگه سهام عدالت را گم کرده باشیم چه کار باید کرد (56110)
 
زینب همتیار
۱۳۹۴-۱۰-۰۶ ۱۹:۰۰:۲۸
ماهنوزسهام عدالت دریافت نکرده ایم پدرم بازنشسته تامین اجتماعی هست دفترچه سهام روداریم ولی چیزی دریافت نکرده ایم (57859)
 
ریسی از جیرفت
۱۳۹۵-۱۲-۱۸ ۱۴:۳۱:۱۷
سلام تاحالادوبارسهام عدالت گرفته ام.ایا دوباره باید ثبت نام کنم یا نه (96487)
 
جعفر بابایی
۱۳۹۴-۱۰-۱۱ ۱۷:۴۷:۳۸
نحوه دریافت سود سهام عدالت چطور هست ؟
جایی نوشته با دریافت فیش از بانک و ارایه فیش به بانک میشه سود رو دریافت کرد .
اما اینکه فیش رو از کدوم بانک بگیریم و به کدوم بانک ارائه بدیم تا سود رو دریافت کنیم حرفی نزدن.
ضمنا اعلام هم نکردن که چه افرادی در چه تاریخی مشمول دریافت سود هستن
فقط طرحی رو اجرا کردن بدون هیچ حمایت و پشتوانه ایی
سهام عدل کو؟
کجاست که هیچ کس تا به حال قرانی عایدش نشده .
چرا با هزار منت به سره خلقی که از قشر پایین جامعه هستن میخوان سهامی بدن که اسمش سهام عدالته
لطفا ستاد پشتیبانی هم داشته باشید تا افرادی مثل من بتونن پاسخ سوالاتشون رو بگیرن
نه اینکه با تماس تلفنی برای رفع مشکل ، با بی ادبی متصدی و تحمل شنیدن منتهای ایشان سوالم بی پاسخ بماند . (58434)
 
پویا امیدی
Germany
۱۳۹۴-۱۰-۲۴ ۲۳:۵۹:۴۱
سلام من سال85برگه عضویت گرفتم به شماره شناسای1019000433815664466171تابه حال موفق به دریافت سهام نشدم لطفا راهنمای کنید (60031)
 
علی طواقی میانجی
۱۳۹۵-۰۳-۱۷ ۲۳:۵۰:۰۵
باسلام من سال ۸۵ نام نویسی کرد ام ولی تاکنون موفق به دریافت سودسهام نشده ام لطفا راهنمایی بفرماییدمتشکرم (76087)
 
سعیدحاجقلی
۱۳۹۴-۱۰-۲۸ ۱۹:۴۱:۳۵
سلام من تابحال سهام عدالت نگرفته ام باید چه کار کنم (60761)
 
بهروز مرادی مومجی
۱۳۹۴-۱۱-۰۳ ۱۹:۳۲:۳۳
با سلام
من سال 88برای سود سهام عدالت همراه خانواده ثبت نام کردم همه ی اعضای خانواده سود سهام عدالت خود را دریافت کردند ولی من هنوز سود سهام خود را دریافت نکردم.،باید چه کاری انجام دهم
ممنون میشم راهنماییم کنین (61742)
 
موسی سهرابی
۱۳۹۴-۱۱-۱۸ ۰۰:۳۰:۱۱
سلام خسته نباشید من وخانواده ام تاکنون ثبت نام نکرده ام لطفآ راهنمای کنید (64095)
 
اقا باجی
۱۳۹۴-۱۱-۲۰ ۱۵:۲۷:۴۴
سلام من شوهرم فوت کرده الان 5 سال ثبت نام کرده ام ولی دنبالش نرفتم چکار کنم الان (64657)
 
علی اصغرصاحبی
۱۳۹۴-۱۱-۲۲ ۰۰:۴۰:۵۱
سود سهام ایثارگران چی شد (64916)
 
محمد عرفان شیخ مرادی
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۴-۱۱-۲۵ ۲۲:۲۴:۰۸
من وخانواده ام هیچ گونه سهام عوالت نگرفته ایم لطفا راهنمای کنید.؟ (65364)
 
پرویز رحمتی آرام
۱۳۹۴-۱۲-۰۱ ۰۳:۱۹:۳۲
هنوز ثبت نام نکردهام (66008)
 
محمد کریمی
۱۳۹۴-۱۲-۰۳ ۲۰:۵۲:۲۳
من سال 90برای سهام عدالت کارگران فصلی سبت نام کردم ولی نه برام فراخان امد نه اسمم درسایت هست (66399)
 
علی شه بخش
۱۳۹۴-۱۲-۰۳ ۲۱:۱۲:۴۷
سال ۱۳۸۸ توسط اداره مراقبت بعداز خروج زندان زاهدان ثبت نام نموده ام اما تا کنون خبری نشده (66404)
 
رضا
۱۳۹۴-۱۲-۰۳ ۲۳:۵۰:۲۷
من وخانواده ام هنوز ثبت نامه نکردیم چون گفت ازطرف تامین اجتماعی ثبت نامه شده اید ولی اصلا"اسمی ازمانیست ونمیدانم چگونه وچطور پیگیری کنم یاثبت نامه ممنون میشم راهنماییم کنید؟ (66419)
 
رضاs
۱۳۹۴-۱۲-۰۴ ۰۰:۰۲:۳۱
سلام.من هرجارفتم ثبت نام کنم گفتن چون شماگارگر شرکت خصوصی هستید وبیمه تامین اجتماعی ،ازطریق سازمان تامین اجتماعی برای شماثبت نام انجام گرفته ولی هنوزکه هنوزه سهام عدالت به مارخ نشان نداده ودیگه نمیدانم چگونه وچطور عمل کنم!خواهشن راهنمای کنید؟؟؟ (66420)
 
طیب
۱۳۹۴-۱۲-۰۴ ۱۳:۰۵:۰۶
عالی (66469)
 
علاجزایری
United States
۱۳۹۴-۱۲-۰۷ ۰۰:۲۴:۵۹
من فیش دارم نمیدونم چکار کنم (66770)
 
محمد قنبری
۱۳۹۴-۱۲-۱۲ ۱۱:۲۸:۰۴
من تمام مراحل رفتم ولی فقط یک برگه پستی که روش چهار عدد شماره نوشته شده (67522)
 
حسین حدادی
۱۳۹۴-۱۲-۱۶ ۲۲:۰۷:۴۷
سلام من هنوز سودسهام دریافت نکردام برگه ازسال 1385بدست من رسید ولی هنوز سود خودرادریافت نکردام بیکار هستم به قران به نون شبم محتاج هستم ثواب دار (68067)
 
جمال حمیدی
United States
۱۳۹۴-۱۲-۲۲ ۰۹:۱۱:۴۰
سلام من برگه های سهام عدالت رو گرفتم ولی نمیدونم چیکارشون کنم لطفا راهنمایی کنید؟ممنون (68633)
 
محسن دانشی کهن
۱۳۹۴-۱۲-۲۵ ۱۴:۴۵:۱۳
سلام.من در آن زمان ثبت نام انجام داده ام و کد رهگیری هم دریافت نمودم ولی دیگر خبری نشد ویا کارت و برگه ای برای من نیامده حال پس از گذشت این چند سال راهنمایی کنید کجا بروم و چه کاری انجام دهم تا برگه یا همان کارت سهام عدالت را دریافت نمایم.با تشکر (68920)
 
دوانی
۱۳۹۵-۰۱-۱۸ ۱۵:۴۱:۵۵
باسلام. کلا موفق به ثبت نام برای سهام عدالت مادرم نشدیم. حق ایشان ضایع شده. باید چه کارکنیم؟ (70297)
 
مهدی شیرزاد
۱۳۹۵-۰۱-۲۲ ۲۱:۴۹:۰۷
سلام
ما در تاریخ 3/7/1385 برگه عضویت سهام داری دریافت کردیم ولی تاکنون سودی دریافت نکردیم لطفا راهنمایی بفرماید (70602)
 
میتراعابدی
۱۳۹۵-۰۱-۲۳ ۱۲:۲۴:۲۱
سلام من دوساله که بهم گفتن پول بیارین وهمه مراحل انجام شد یه شماره هم بهم دادن گفتن برید تا براتون سهام بیاد پس کی میاد (70634)
 
۱۳۹۵-۰۲-۰۵ ۰۲:۰۴:۳۴
چی شد پس (71819)
 
جهانگیر عیدیوندی.۰۹۱۳۷۵۴۰۱۳۴
۱۳۹۵-۰۱-۲۵ ۱۴:۲۳:۳۷
باسلام.من در تاریخ۱۳۸۵/۷/۱۵سهام عدالت خود راثبت کرده ام وتاریخ صدور برگه سهام درتاریخ۱۳۸۸/۴/۶میباشد اما هنوز من دنبال آن نرفته ام وبرگه یک میلیونی سهام عدالت رادارم باید چیکار کنم تا این سهام را داشته باشم (70939)
 
سلیمان کلانتری از پیرانسهر
Germany
۱۳۹۵-۰۱-۲۷ ۰۲:۳۰:۴۷
من اهل پیرانشهر مستم دهها بار مراجعه کردم گفتند به شما تعلق نمیگره چون واتسته به هیچ سازمانی نیستی بگید منچکار کنم (71109)
 
محمد عارف زراعتی هستم
۱۳۹۵-۰۱-۳۰ ۱۸:۵۴:۳۹
سلام تهالا اصلا من سهم عدالت نگرفته ام‌ از هرکس میبینم این چندمین باره میگیرن ولی به من اصلا تعلق نگرفته بخدا ماهم غرض غوله داریم به من هم بدید (71476)
 
سیدروحاله موسوی
۱۳۹۵-۰۲-۲۲ ۱۵:۳۰:۲۲
سلام بنده از سال ۸۹یک دعوت نامه دارم یک برگه سفید مشخصات خودم میخواستم بدونم کجا بایدبرم چون فیش من با فیش اعضای خانوادم فرق میکند لطفا راهنماییم کنید (73991)
 
صابر محمدی
۱۳۹۵-۰۲-۲۵ ۱۲:۰۱:۱۸
من کرگری هستم که شرکت من منحل شد و اکنون نه کار دارم ونه درآمد.سهام عدالت من چه شد؟دچار سکته شدم و خونه نشینم.پولی هم ندارم تا درممانم را.ادامه بدم. (74166)
 
منصورخالدیان
Germany
۱۳۹۵-۰۴-۲۰ ۰۲:۵۸:۱۱
من کارتهای پرس شده به مبلغ یک میلیون تحویلم دادن ایا ثبت نامم تکمیله کارگر فصلی هستم ولی سودی نگرفتم برای تحصیل بچهام موندم (78669)
 
Romania
۱۳۹۵-۰۵-۰۲ ۱۰:۰۸:۰۰
با عرض ادب و خسته نباشید خدمت مسولین
بنده فیشهای ده ملیون ریالی رو دریافت کردم باید چکار کنم (79626)
 
شفیعی
Romania
۱۳۹۵-۰۵-۰۲ ۱۰:۱۴:۳۷
سلام
فیش یک میلیون تومانی رو دریافت کردم باید چیکار کنم (79627)
 
ماهزه دهقان
۱۳۹۵-۰۵-۰۴ ۱۵:۵۵:۴۸
ما اصلا سهام عدالت تا به حال در هیچ یک از دوره ها دریافت نکرده ایم (79716)
 
علی حسین اکبری7
۱۳۹۵-۰۵-۱۵ ۰۷:۳۲:۳۳
سلام چرا بعضیا سهام عدالت کرفتن بعضیا نکرفتن جواب (80136)
 
شاهپور صمدی
Romania
۱۳۹۵-۱۲-۱۶ ۲۳:۲۹:۳۲
با سلام بنده بیکار هستم وتاکنون هیچ گونه ثبت نام برای سهان نکردیم چه باید بکنیم (96253)
 
اعظم قربانی
۱۳۹۵-۰۵-۲۴ ۲۰:۵۱:۳۲
سلام من و مادرم جز خانواده شهدا هستیم ولی هنوز نه سودی دریافت کردیم و نه دعوتنامه برای ما ارسال شده است میشه لطف کنید بگید ما باید چیکار کنیم ؟ (80574)
 
محمد رضا کاظمی
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۵-۰۵-۲۵ ۱۴:۰۱:۰۷
با سلام ، دو بار مدارک را تحویل دهیاری محل دادیم ولی هنوز هیچ دعوت نامهای به ما نرسید . در ضمن چه نوع سهام عدالت که بعضیها دو سری سود میگیرند و مابقی خبری نیست آیا مابه التفاوت کسانی که عقب هستند پرداخت می شود یا اینکه حق آنها از بین رفته با کمال تشکر . (80598)
 
محسن عبدی
۱۳۹۵-۰۵-۳۰ ۱۳:۴۳:۰۶
با سلام و خسته نباشید اینجانب در سال نود برای سهام عدالت ثبت نام کرده ام و کد رهگیری دارم در حال حاضر بیکارم و نیازمند چگونه باید ثبت نامم را پیگیری کنم (80787)
 
جهانبخش کریمی
۱۳۹۵-۰۶-۰۴ ۰۱:۰۱:۰۳
من جانباز ۲۵٪ ناجا هستم از طریق بنیاد فرم بر کردیم ولی تا کنون برایمان سهام نداده اند و فعلا کسی جواب گو نیست چه کار باید بکنیم (81001)
 
شیرکو بنفشی
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۵-۰۶-۲۳ ۰۱:۰۳:۵۱
آیا درست گفتند کسانی که مرحله اول دریافت کردند وبرگه دریافت در دست دارند دوباره بهشون تعلق می گیره؟ (81696)
 
سالار
۱۳۹۵-۰۶-۲۶ ۱۶:۰۹:۵۹
سلام. زمانی که فرمهای سهام عدالت را تکمیل کردن. من در شهرستان الگودرز مشغول کار بودم ولی بعد منتقل شدم به جایی دیگه و حالا سهام عدالت ندارم. چطوری باید پیگیری کنم؟ (81785)
 
مریم
۱۳۹۵-۰۶-۲۹ ۱۳:۴۵:۴۷
سلام من در سال 85کارت سهام عدالت ودعوت نامه سهام را گرفتم چه زمانی سود سهام عدالت من را پرداخت میکنند دو نفر هستیم من خودم سرپست خانوار هستم زن سرپرست خانوا (81916)
 
مریم علی نیا
Romania
۱۳۹۵-۰۷-۰۲ ۰۱:۵۱:۳۳
من الان از سال 85ثبت نام کرده ام زن سرپرست خانوار هم هستم اما سودی ذریافت نکردم باید چکار کنم (82049)
 
مریم علی نیا
Romania
۱۳۹۵-۰۷-۰۲ ۰۲:۰۸:۴۱
سلام من زن سردرست خانوار ویک فرزند که از همسرم جدا شده ام وسرپرستی دخترم از دو سالگی به عهده خونم کلن در دادگاه حزانتش را گرفتم که الان شکر خدا کلاس 8یعنی دوم راهنمایی وبه خاطر مخارج منزل کارگری کشاورزی یا هر کاری که میتوانستم میکردم تا امسال به خاطره پول پیش خانه به مشکل بر خوردم که هر جا میرم خانه بگیرم یا 3ملیون یا 5ملیون پول پیش و 250کرایه منزل میخواهند کرایشو ماه به ماه میتوانم پرداخت کنم اما پول پیشی ندارم که به خاطره این مشکل مجبور شدم ددر یک باغ دور از شهر زندگی میکنم که برای مدرسه دخترم خیلی دور خطر ناک است واین مشکل من را خیلی نگران کرده وتا به حال نه سبد کالا ونه سهام عدالت داده اندکه در سال 85ثبت نام کرده ام من باید برای سود سهاعدالت به کجا بروم وازشما خواهشمندم اگر میشود کمکم کنید تا بتواتوام یک خانه کوچک در داخل شهر اجاره منم که دخترم به مدرسه میرود از نگرانی در بیام از شما خیلی ممنون میشم مرصی دعا تون میکنم (82050)
 
محمد اصغری
۱۳۹۵-۰۷-۰۴ ۲۲:۴۱:۴۹
سلام.کدرهگیری ماتایید نشده تابتوانیم برگ های سهام عدالت رابگیریم.باید چه کار کنیم. (82152)
 
محسن. شیخ. پور
۱۳۹۵-۰۸-۱۹ ۱۱:۲۰:۴۱
سلام. چهارسال. ندارم. دادم. خبرساز. نشد. از. سهام. گارگر. ساختمنی (84248)
 
کیخا
۱۳۹۵-۰۹-۲۴ ۰۶:۴۴:۴۳
سلام ما اصلا
ثبت نام نکرده ایم باید چه کنیم (86651)
 
احمد مولانی
۱۳۹۵-۰۹-۲۴ ۱۹:۳۵:۳۰
سلام ما سهام عدالت ثبت نام کردیم ولی وقتی به اداره دارای مراجه کردیم به ما گفتند ثبت نام نشده اید ودیگر هم نمی توانید (86792)
 
سیدعباس ثابت اقلیدی
۱۳۹۵-۱۰-۰۲ ۱۴:۱۴:۲۴
بنده هنوز سهام نگرفته ام (87383)
 
فرهاد صفری داوود خانی
۱۳۹۵-۱۰-۰۲ ۱۴:۲۵:۵۵
سلام سال89 ثبت نام کردم هیچ خبری نشد (87387)
 
شهربانوکریمی
۱۳۹۵-۱۰-۰۲ ۱۵:۰۱:۳۴
پیگیری سهام عدالت (87391)
 
غلام حسن صادقی سربالائی
۱۳۹۵-۱۰-۰۳ ۱۳:۵۸:۵۹
من هنوز هیچ ثبت نامی درسهام عدالت انجام نداده ام باید چکاری انجام وکجا برم ممنون (87438)
 
فرحناز قربانی
Romania
۱۳۹۵-۱۰-۰۴ ۱۶:۱۸:۲۵
سلام لطفا جواب مردمو بدین من هم جوابمو گرفته باشم (87528)
 
معصومه عطایی سرابی
۱۳۹۵-۱۰-۱۱ ۰۸:۲۵:۱۰
سلام من هیچ در امدی ندارم وبیکوار هستم و کارت سهام عدالت رو هم دارم لطفا راهنمایی کنین کجا مراجعه کنم..لطفاا راهنمایی کنین چون نیاز مالی دارم (87970)
 
یحیی
۱۳۹۵-۱۰-۱۴ ۲۲:۲۶:۵۷
سلام عضوبهزیستی هستم خودم وهمسرم سهام دریافت کردیم ولی به دوپسرم تاحالاندادند خیلی ‌نام نویسی کردم ولی تاحالاجواب ندادن به همه جارفتم نتیجه ی نداشت لطفاراهنمایم کنید (88463)
 
قاسم دبدبه
۱۳۹۵-۱۰-۱۷ ۱۶:۲۰:۴۰
سلام من وخانواده ام هنوز هیچ گونه ثبت نامی انجام نداده ایم چکار باید بکنیم (88574)
 
علی
۱۳۹۵-۱۰-۱۹ ۰۶:۵۵:۰۱
سلام من دوبارسوده سهام روگرفتم دیگه تاالان چیزی دریافت نکردم تکلیف چیست ممنون میشم زاهنمای کنید (88780)
 
علی فرزانه مقدم
۱۳۹۵-۱۰-۱۹ ۱۲:۱۱:۳۹
سلام باعرض خسته نباشی من دوتا بچه معلول به من سهام عدالت ندادند باید کجا بروم کارگر هستم (88823)
 
پروین خندان اقچه لو
۱۳۹۵-۱۰-۱۹ ۱۳:۳۱:۱۰
سال 84 دعونامه گرفتم هنوز سودی نگر فتم (88837)
 
رضا
Romania
۱۳۹۵-۱۰-۱۹ ۲۰:۴۱:۰۱
سلام ایا سهام عدالت به رانندگان زحمت کش تاکسیرانی هم تعلق میگیرد ؟ (88908)
 
۱۳۹۵-۱۰-۱۹ ۲۲:۲۹:۱۱
اصلا کمترکسی هست که ازوضع وروزگاراین سهام بی عدالت سردراورد.برای مثال دوهمکار باهم پیش هم چندسال پیش او سودراگرفت ولی من نه (88916)
 
پاکیزه دهقانیان
۱۳۹۵-۱۰-۱۹ ۲۳:۳۱:۳۱
با عرض سلام‌
من میخواهم سهام عدالت بگیرم چه باید بکنم (88921)
 
123
۱۳۹۵-۱۰-۲۰ ۰۹:۲۷:۵۳
برای ثبت نام سهام عدالت چه باید کرد لطفا راهنمایی کنید (88935)
 
لیلاترادیده
۱۳۹۵-۱۰-۲۰ ۱۴:۵۰:۵۵
من درتاریخ7/14/1392 نام نویسی کردم وچک سهام عدالتو دارم ولی تا حالا سودی دریافت نکردم ممنون منو راهنمای کنید (88968)
 
سکینه
۱۳۹۵-۱۰-۲۳ ۲۲:۰۷:۴۹
سلام ما از تارخ1385تا 1388هی برامون فیش دریافت سهام دادن ولی دریغ از یک ریال ولی اون پولدارا هر مرحله سهام دریافت میکنند ...خدابدونه شاید ما زبون ادمی زار بلد نیستیم....... (89194)
 
محمدرسول قادرپور
۱۳۹۵-۱۰-۲۴ ۱۲:۴۴:۴۹
باسلام به شما و تمامی دست اندرکاران ببخشید ما چندسال ثبت نام کردیم ولی هنوز هیچ مبلغی به ما نداده اند میشه راهنمایی کنید جیکار کنیم (89228)
 
مهدی کرمی
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۵-۱۰-۲۵ ۱۱:۱۳:۴۳
با سلام
لطفا راهنمایی کنید کسانیکه تا بحال نتونستن ثبت‌نام کنند به کجا مراجعه کنند (89344)
 
خلاف زاده
۱۳۹۵-۱۲-۱۹ ۰۹:۱۵:۴۳
تکلیف کسانی ک برای گرفتن سهام عدالت ثبت نام نکرده تند چیستح (96570)
 
محمد محسن شفیعی
۱۳۹۵-۱۱-۰۴ ۰۳:۰۱:۳۱
سلام بعلت اشتباه دقید شماره ملی درفرم مربوطه جهت اصلاح عودت داده شد وبعداز دوبارارسال اصلاحیه دردفتر سهام عدالت شهرستان بوکان متاسفان دیگر پاسخی دریافت نکردم (91062)
 
علی نظر علی پناه
Germany
۱۳۹۵-۱۱-۰۶ ۲۳:۱۵:۱۴
سلام من هنوز ثپت نام برای سهام عدالت نکردم باید چه کار کنم به کجا مراجعه کنیم (91568)
 
علی نظر علی پناه
Germany
۱۳۹۵-۱۱-۰۶ ۲۳:۱۵:۱۸
سلام من هنوز ثپت نام برای سهام عدالت نکردم باید چه کار کنم به کجا مراجعه کنیم (91569)
 
سید ویس حسینی میرآباد
۱۳۹۵-۱۱-۱۱ ۱۳:۵۷:۵۳
من ثبت نام کردم اما نمیدانم کجا برم وچطور سهام بگیرم (92074)
 
احدپیری
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۵-۱۱-۱۷ ۰۰:۵۱:۰۴
سلام پس چرااین سهام عدالت ما را نداری
دیگران که پول دار هستند گرفتن ولی به ما نداری
ما هم سود سهام دریافت نکردیم
تشکر (92799)
 
سجادخلیل لو
۱۳۹۵-۱۱-۲۴ ۱۳:۴۱:۰۹
من هنوزثبت نام نکردم (93521)
 
زهره عیدی
۱۳۹۵-۱۱-۲۹ ۱۱:۵۳:۳۱
مااز سال ۱۳۸۵سهام عدالت داریم الان ازکجابفهمیم بهمون تعلق گرفته؟ (94110)
 
محمد پرتوی
۱۳۹۵-۱۱-۳۰ ۲۳:۴۵:۳۲
سلام من کارگر فصلی هستم برای سهام عدالت سال اول ثبت نام کردم کدرهگیری هم دارم ولی هیچ چیزی درسایت ثبت نشده تکلیفم چه میشود باتشکر (94366)
 
رحمن اسماعیلی
Germany
۱۳۹۵-۱۲-۰۱ ۱۰:۴۹:۵۲
سلام من از استان آذربایجان غربی در شهرستان سردشت هستم فرم سهام عدالت پرکرده ولی تا حالا هیچی دریافت نکردم لطفا راهنمایی کنید با تشکر فراوان از شما (94400)
 
کمال اصغرزاده
United Kingdom
۱۳۹۵-۱۲-۰۷ ۱۱:۴۹:۲۴
شمابه ان مردمی که درایران فقط کارگرساده بدون ارگان چطورحساب سهام عدالت رامیدهید (95182)
 
۱۳۹۵-۱۲-۰۹ ۲۰:۱۵:۳۶
تاریخ دقیق پرداخت سهام عدالت (95453)
 
جواد
۱۳۹۵-۱۲-۱۰ ۰۸:۳۱:۰۷
بابا یه مسلمون بیاد جواب بده
کی پولش و بهمون میدن (95462)
 
جواد
۱۳۹۵-۱۲-۱۰ ۰۸:۳۳:۰۵
سلام
من سهام دارم چطوری و کجا باید پولش و دریافت کنم (95463)
 
امیرمحمد عبدلی زادگان
۱۳۹۵-۱۲-۱۰ ۱۱:۵۲:۱۲
سلام من برگه یاهمون چک سهام که چند سال پیش بهم دادن گم کردم لطفا راهنمایی کنید (95477)
 
۱۳۹۵-۱۲-۱۰ ۲۲:۲۷:۰۲
باسلام من الان دوسال است که کارت سهام گرفتم ولی پولی دریافت نکردم چکار کنم (95526)
 
...
۱۳۹۵-۱۲-۱۱ ۲۱:۳۰:۳۶
سلام ما سال 93ثبت نام کرده ایم ایا به ما هم تلق میگیرد (95614)
 
محبوبه هاشمی شی
Romania
۱۳۹۵-۱۲-۱۳ ۰۰:۰۳:۵۵
سهام عدالت ۱۰ سال دریافت کردم ولی هنوز سودی پرداخت نشده (95662)
 
لطیف اصل حمودنیا
۱۳۹۵-۱۲-۱۳ ۱۸:۵۱:۱۶
سود سهامی عدالت را از کجا باید دریافت کرد (95692)
 
لطیف اصل حمودنیا
۱۳۹۵-۱۲-۱۳ ۱۸:۵۳:۰۱
چند سال است که سهام دریافت کردم ولی نمیدانم چگونه سود ان را دریافت کنم (95693)
 
پرویز کریمی
۱۳۹۵-۱۲-۱۴ ۱۵:۴۰:۰۴
آیاسود سهامم راریختن (95747)
 
اکبرمسعودی نصرابادعلیا
۱۳۹۵-۱۲-۱۴ ۲۲:۲۷:۲۳
سلام من سال 87 مراجع کردم گفتن برگشت خورده باید چکارکنم درست بشه (95762)
 
اسماعیل
United States
۱۳۹۵-۱۲-۱۵ ۱۰:۰۷:۲۶
خوب (95784)
 
حسین
۱۳۹۵-۱۲-۱۶ ۱۴:۳۶:۰۷
اونایی که قبلا سهام گرفتن! باز به آن ها هم سهام عدالت تعلق میگیرد؟ (96158)
 
علیرضاسیف
۱۳۹۵-۱۲-۱۶ ۲۱:۰۴:۲۷
سلام کی سهام عدالت.پولشو میدن (96225)
 
۱۳۹۵-۱۲-۱۶ ۲۳:۴۲:۲۱
واقعا سهمام عدالته یا نه ماکه نفهمیدیم. (96255)
 
محبوبه صالحی نژاد
۱۳۹۵-۱۲-۱۷ ۱۱:۲۲:۳۷
من تا حالا ثبت نام نکردم میشه ثبت نام کنم (96300)
 
محمد پنجه شاهین
۱۳۹۵-۱۲-۱۷ ۱۲:۱۴:۲۴
من سرتیپ دوم دکتر داروساز باز نشسته خرداد
1372ازناجامی باشم وتا کنون سودی دریاقت نکرده ام همچنین همسرم خانم سیمین خامنه دربندی لطفا مراراهنمایی بفرمایید (96309)
 
رشید طاطاری شهر تاتارعلیا
۱۳۹۵-۱۲-۱۷ ۱۲:۲۱:۲۳
س ماکه هیچی نداریم سهام نگرفتیم انهای که وزش خوبه سهام میگیرند (96311)
 
۱۳۹۵-۱۲-۱۷ ۱۲:۲۲:۳۷
باسلام بنده به همراه خانواده کارت سهام عدالت دریافت کرده ایم ولی هیچگاه مبلغی دریافت ننموده ایم باید بکجا مراجعه کنیم (96312)
 
مالک عبدالله فرد
۱۳۹۵-۱۲-۱۸ ۰۰:۳۴:۴۳
برگه سهام راگرفته ام ولی مبلغی ننوشته چه جوریه لطف کنید برایم توضیح بفرمایید (96428)
 
مالک عبدالله فرد
۱۳۹۵-۱۲-۱۸ ۰۰:۴۶:۴۱
سلام. من فقط برگی دارم که مبلغی روش ننوشته چکاربایدکرد (96429)
 
گرگیج
۱۳۹۵-۱۲-۱۷ ۱۲:۲۷:۰۴
من برگه سهام عدالت دارم اماهیچ مبلغی برروی برگم درج نشده تکلیف بنده چ هست___ (96313)
 
حمیدرضا یونسی
۱۳۹۵-۱۲-۱۷ ۱۳:۱۸:۱۱
من یک کار گر ازاد هستم ایابه من سهام تعلق می گیرد (96322)
 
نادر
۱۳۹۵-۱۲-۱۷ ۱۵:۵۳:۲۴
سلام.من تا کنون موفق به ثبت نام سهام عدالت نشدم.لطفا من را راهنمایی کنید (96350)
 
محمدعلی فتوی
United States
۱۳۹۵-۱۲-۱۷ ۱۶:۵۳:۲۲
با سلامبنده هنوز برای ثبت نام سهام عدالت اقدام نکردم لطفا راهنمایی بفرمایید (96358)
 
ابراهیم شریفی
۱۳۹۵-۱۲-۱۹ ۰۱:۳۵:۱۳
سلام لطفا مارا هم راهنمائ کنید من اصلا قبت نام نکرده ام باید چکارکنم برای ثبت نلم چکار کنم لطفا راهنمائی کنید متشکرم (96554)
 
۱۳۹۵-۱۲-۱۷ ۱۷:۵۳:۲۶
من برکه چگ سهام دارم امدت چند ساله ازشهرستان به تهران اومدم من کجا برم برم شهرستان پیگیر باسم (96363)
 
قاسم
۱۳۹۵-۱۲-۱۷ ۱۸:۴۸:۱۱
کارگر ساده هستم باید برای ثبت نام سهام عدالت کجا برم از تبریز (96369)
 
شفاعتی
Germany
۱۳۹۵-۱۲-۱۷ ۲۰:۳۴:۳۶
چطور بفهمیم بهمون تعلق میگیره سهام یانه (96381)
 
امیر
۱۳۹۵-۱۲-۱۷ ۲۱:۰۶:۰۵
سهام عدالت هرشخص به عهده ی سرپرست خانوار است؟
مثلا زن به عهده شوهر است؟ (96390)
 
فرشید
۱۳۹۵-۱۲-۱۷ ۲۲:۲۰:۰۳
خوبه (96402)
 
پریا شهباز آزر
Germany
۱۳۹۵-۱۲-۱۸ ۰۱:۱۶:۰۹
سهام نداریممیخام سهام بخرم (96434)
 
۱۳۹۵-۱۲-۱۸ ۱۲:۳۲:۳۴
فرم سهام عدالت از کجا باید تهیه نمایم (96465)
 
نیلوفر مهدوی
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۵-۱۲-۱۸ ۱۳:۴۶:۳۴
باسلام
میخواستم بدونم اگر صاحب سهام عدالت فوت کرده باشد چگونه میتوان آن را منتقل کرد؟ (96472)
 
احمدرضا باقری
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۵-۱۲-۱۸ ۱۵:۲۹:۵۳
چرا به من تا الان سهام عدالت تعلق نگرفته است با تشکر از شما (96491)
 
محسن جلیلی سنجرانی
۱۳۹۵-۱۲-۱۸ ۱۹:۵۴:۴۶
سلام من در مهر ماه 1394 بازنشسته شدم در بخش خصوصی کار می کردم تا بحال هم برای ثبت سهام عدالت هیچ کاری انجام ندادم برای ثبت نام ودریافت سهام عدالت چه کاری باید انجام دهم . ممنون (96519)
 
عباس بیات
۱۳۹۵-۱۲-۱۸ ۲۱:۱۴:۵۶
سلام من کارگرم تا الان موفق نشدم سهام عدالت ثبت نام کنم لطفا مرا راهنمایی کنید از شهرستان اراک (96528)
 
۱۳۹۵-۱۲-۱۸ ۲۱:۵۳:۲۹
افرادی که بعد از اجرایی آخرین طرح سهام عدالت اازدواج کردند ، سهام عدالت جداگانه باید تشکیل شود یا از همان سهام عدالت قبلی خانوار میتواند دریافت کند؟ (96534)
 
صفرنجفیان
۱۳۹۵-۱۲-۱۸ ۲۳:۲۱:۵۹
سلام خسته نباشید من از آستارا مزاحم میشم من پنچ سال پیش ثبت نام کردم فیش یک میلیونی از شرکت تعاونی دریافت کردم الان 3سال بیشتر است ولی تا الان هیچ پولی هیچ سودی نگرفتم
لطفا منو راهنمایی کنید من چکار کنم سود سهام خودم را بگیرم، مرسی از شما (96537)
 
مجیدبابایی
۱۳۹۵-۱۲-۱۹ ۰۰:۲۱:۱۳
ازسهام خوداطلاع پیداکنم (96542)
 
۱۳۹۵-۱۲-۱۹ ۱۱:۳۰:۱۶
من تا بحال هیچ کدوم ازخونوادم نتونسنتیم ثبت نام کنیم باید چکنیم (96577)
 
خاتون براهویی مقدم
۱۳۹۵-۱۲-۱۹ ۱۳:۰۳:۰۴
باسلام من تحت پوشش بهزیستی هستم ایا سود سهام ما با افراد عادی فرق دارد یعنی بیشتر هست یا یکسان از سال ۸۶ثبت نام کردیم (96584)
 
من
۱۳۹۵-۱۲-۱۹ ۱۳:۲۱:۵۰
به من چه (96587)
 
جواد صادقپر
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۵-۱۲-۱۹ ۱۶:۰۰:۳۲
مبلقع سهام (96598)
 
پرواز
۱۳۹۵-۱۲-۱۹ ۲۱:۵۸:۲۷
سلام کسی می تونه منو راهنمایی کنه.؟ خانواده من جز مشمولین سهام عدالت هستن. مادرم پدرم و ۲ تا خواهرام. ولی سال ۸۵ ک اولین سود رو دادن سن من زیر ۱۸ سال بود ب من ندادن. سود دوم رو هم ندادن. این سومی هم ب من تعلق نگرفته اما باز ب همه خونوادم تعلق گرفته. باید چیکار کنم و از کحا اقدام کنم. (96624)
 
قدیرفنایی وندبخشایش
Germany
۱۳۹۵-۱۲-۲۰ ۱۵:۵۰:۴۱
من من درسال ۸۵ ثبت نام کردم ولی هنوز سودی دریافت نکردهام چیکارانجام بدم کد ملی۴۹۱۰۶۲۴۵۶۲ (96662)
 
۱۳۹۵-۱۲-۲۰ ۱۸:۰۰:۱۲
آیا برای دریافت سهام باید به محلی که سهام اولیه را گرفته اند مراجعه کنند؟ (96670)
 
بلال علیدوست
۱۳۹۵-۱۲-۲۰ ۱۹:۳۰:۲۶
پول میم (96675)
 
امجد قاضی
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۵-۱۲-۲۱ ۱۱:۱۶:۰۵
سهام عدالت دریافت نکردم. (96738)
 
میمونه
۱۳۹۵-۱۲-۲۱ ۱۱:۳۵:۱۱
من خونه داری میکنم وشوهرم هم بیکاره کارنمیکنه دیست کمرداره مننمیدونم چهطوری شماره ملی خورراارسال کنم (96745)
 
۱۳۹۵-۱۲-۲۱ ۱۳:۵۲:۴۹
با سلام چه سهامی چه عدالتی؟؟؟؟؟..... (96767)
 
امید
۱۳۹۵-۱۲-۲۱ ۱۸:۲۹:۲۴
من سهم عدالت بهم تعلق گرفنت حالا باید چه کنم (96778)
 
رمضان وریج کاظمی
۱۳۹۵-۱۲-۲۱ ۲۰:۱۴:۰۹
چرا نام دخترم ثبت شده تعلق گرفته ولی نام من وهمسرم ثبت نشده در صورتی که هرسه نفر ثبت نام شده بودیم چر ا?؟؟؟؟؟؟ (96787)
 
فراهانی
۱۳۹۵-۱۲-۲۲ ۲۲:۱۴:۴۵
سلام .بنده در همان ابتدا ثبت نام کردم یک بار هم بایک رسید بانکی از بانک 80000تومان دریافت کردم .والان هم تخفیف پرداخت الباقی اصل سهام شاملم شده ولی هیچ برگه یا مدرکی در دست ندارم (96904)
 
حسین رستم زاده کوچه
۱۳۹۵-۱۲-۲۲ ۲۳:۲۶:۴۷
باسلام وعرض خسته نباشید من وخانواده ام تابه حال نتوانسته ایم برای سهام عدالت ثبت نام کنیم لطفا مرا راهنمایی فرمایید با تشکر. (96914)
 
مصطفی حیدری
Netherlands
۱۳۹۵-۱۲-۲۴ ۲۲:۳۰:۴۲
باسلام سال 1387 ثبت نام کردیم برگه شو دارم حدود 8ساله از شهرستانی که ثبت نام کردم مهاجرت کردم به کجا مراجعه کنم آیا به شهرستان قبلی یا محل سکونتم؟ (97357)
 
حسین دلبری
۱۳۹۵-۱۲-۲۵ ۱۲:۲۷:۰۴
سلام وقت بخیر من دارای هشت سر عائله ام که تا کنون موفق به ثبت نام نشده ام یعنی جزو هیچ گروهی محسوب نشدم یه وقتی از طریق سازمان تامین اجتماعی بود که من بیمه نداشتم بعد که از طریق اداره کار شد من مشمول بیمه تامین اجتماعی بودم به کارگران ساختمانی رسید من پشت میز نشین محسوب میشدم به هر در که زدم جوابی نگرفتم همینطور پاسکاری .بالاخره معلوم شد که من قاچاقی زندگی میکنم چون هیج نهادی پذیرای ما نشد . حالا بفرمائید چه کنم . (97405)
 
۱۳۹۵-۱۲-۲۸ ۰۹:۱۷:۳۱
سرکاری است سود کجابود (97767)
 
غلامحسین شاهسونی
Germany
۱۳۹۶-۰۱-۰۱ ۰۷:۱۶:۰۷
ایامنسبت نام شدم (97895)
 
افسانه غنی زاده
۱۳۹۶-۰۱-۰۱ ۱۲:۲۳:۱۵
جوابده (97918)
 
چشمه نوشی
۱۳۹۶-۰۱-۲۸ ۰۲:۳۵:۱۴
باسلام من بدگه سهم عدالت راگفتم ایابایدمنهم شماره حساب بدهم.؟ (99397)
 
ستاررضای
۱۳۹۶-۰۱-۲۹ ۱۱:۳۰:۲۷
آیا این سود سهام عدالت به حساب سرپرست واریز میشود یا باید ازای خانواده هر کسی جداگانه حساب باز کنند و آیا بچه های زیر هفتدسال که ثبت نام نکردن کی باید ثبت نام کنند (99500)
 
محمدعلی علی بخشی
Germany
۱۳۹۶-۰۱-۲۹ ۱۵:۳۰:۱۰
سلا خسته نباشید ماسال۸۷ سهام عدالت ثبت نام کردیم یک برگه به هرکداممان که اسممان روش هست دادند مقدارسهاممان رایک میلیون نوشته اند حالا بید چیکارکنیم تاحالا نه ما به جایی مراجعه کردیم ونه باماتماس گرفته اند (99556)
 
a.gh
۱۳۹۶-۰۱-۳۱ ۱۲:۴۲:۴۸
آیا به تمامی اعضا تحت تکفل پدر در زمان ثبت نام که 4فرزند دختر و1 پسر بود سهام عدالت تعلق می گرفت یا محدودیت نفرات وجود داشت چون فقط در آن زمان 3فرزند ثبت نام گردید (99771)
 
عبدالله عبادی
United Kingdom
۱۳۹۶-۰۱-۳۱ ۲۳:۲۸:۰۸
یک فرزنددارم متولد1388/10/01سهام به تعللق نگرفت مگراینهاایرانی نیستن آینده مملکت نیستن فرداجنگ شوداولین نفراینهامی روندجنگ کنند (99802)
 
دلاور کیانی
۱۳۹۶-۰۲-۰۲ ۱۴:۴۶:۲۰
من هنوز هیچ سهام دریافت نکردم چکار باید بکنم لطفا همکاری لازم را مبذول فرمایید (99886)
 
فروغ زندگی
۱۳۹۶-۰۴-۰۷ ۰۹:۴۳:۳۹
من همان اول ثبت نام نکرده‌ام ولی ههنوز چیزی در یافت نکرده‌ام (111332)
 
علی اکبر مظلوم
۱۳۹۶-۰۲-۰۳ ۲۳:۱۲:۳۷
سلام من سال۸ /۱۳۸۵/۷ برگه سهام عدالت را گرفتم مال پسر و دخترم نیامده (100054)
 
نازي سعدي
۱۳۹۶-۰۷-۲۳ ۲۰:۳۰:۰۵
سلام ما چهار نفریم سه تا ثبت نام شدند یکی ثبت نامش نکردن چک هم بمون ندادن چه کار کنیم? (126628)
 
اکرم
۱۳۹۶-۰۲-۰۴ ۱۰:۴۵:۴۷
سلام.من پدرم فوت کرده با مادرم زندگی میکنم ولی تاکنون سهام عدالت ثبت نام نکرده و چیزی دریافت نکردم. لطفا راهنمائی کنید چه کاری باید انجام بدم . با تشکر (100095)
 
داود هوازاده
۱۳۹۶-۰۲-۰۴ ۱۵:۵۳:۱۰
خوب (100130)
 
داود هوازاده
۱۳۹۶-۰۲-۰۴ ۱۵:۵۳:۱۲
خوب (100131)
 
محمدزارع
Romania
۱۳۹۶-۰۲-۰۷ ۱۵:۴۹:۲۸
بدینگونه اینجانب باارائه کلیه مدارک وتاییده شورای اسلامی درموسسه فرهنگی ارشاد اسلامی ثبت نام سهام عدالت کارگران فصلی رادرمورخ 90/3/12بعمل اورده لذافاقدکد رهگیری میباشم.باهمه تفاسیرچاره کارچیست حمایت نمائید. متشکرم. (100258)
 
سيد مهدى خدادادى
۱۳۹۶-۰۲-۱۳ ۱۴:۳۰:۰۵
سلام عليكم بزرگوار من نميدانم سهام عدالت به بنده تعلق گرفته يا خير؟
چكار كنم؟ (100811)
 
نظیر برزا
United States
۱۳۹۶-۰۲-۱۳ ۲۳:۰۸:۴۷
بسیار حالی (100873)
 
جعفر زیوری
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۶-۰۲-۱۶ ۰۹:۰۶:۴۴
مبلغ موجودی ام چقدر است (100994)
 
جعفر زیوری
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۶-۰۲-۱۶ ۰۹:۱۰:۵۶
مبلغی که دولت برایم حساب باز کرده چقدر است (100995)
 
lمهدی
۱۳۹۶-۰۲-۱۶ ۱۰:۴۴:۵۰
میخواهم دایران زندکی کنم (101020)
 
امین
۱۳۹۶-۰۲-۱۷ ۰۶:۵۸:۵۳
سلام مبلغ سهام عدالت چقدره وچه موقعی پرداخت میشه ماهانه است؟ (101118)
 
زهرا گنجي زاده زواره
۱۳۹۶-۰۲-۲۶ ۰۱:۱۶:۱۹
عالي (102155)
 
کاظم
Germany
۱۳۹۶-۰۳-۱۴ ۱۴:۲۵:۴۰
سلام من از۸۸بیکار هستم بخاطر خانواده که کار نیست زایعات جمع میکنم شما کار روزکار را ببین میروم کافینت میکو یند هنوز اسمت نیست شما راهنمای کنید چهار نفر خانوار هستیم (106759)
 
صغری ابراهیمی جوزانی
Romania
۱۳۹۶-۰۳-۲۹ ۲۳:۴۳:۳۹
چرا من بعنوان یرپرست خانوار ومستاجر بودن ودهک پایین جامعه عضو سهام عدالت نیست لطفا یاریم کنید (109654)
 
مجتبی ازندریانی
۱۳۹۶-۰۴-۱۴ ۱۵:۴۹:۴۹
lمن ثبت نام کردم ولی اسمم در لیست مشمئلین نیست لطفا جواب بدهیید (113143)
 
رحمان گلناری
۱۳۹۶-۰۵-۰۹ ۱۱:۲۵:۱۶
1376ثبت نام کردیم (118866)
 
علی قاسمی حریت
۱۳۹۶-۰۶-۰۷ ۲۰:۱۹:۵۵
چطور بفهمم مشمول سهام عدالت شدم یانه (121883)
 
عظیم قاصد
۱۳۹۶-۰۶-۱۲ ۲۳:۰۵:۵۳
سلام اسمش سهام عدالت است ولی عدالتی وجود نداره چراکه نه کارمندم نه جای مشغولم زمانی که مراجعه کردم برای ثبت نام شرکت تعاونی به من گفتن برای تماس میگیریم چندین سال گذشت تماس نگرفتن حالا ثبت نام نمیشیم چرا اسم ما درلیست وجود نداره بس عدالت کجاست مگه بیکاران شغل و اذا ها ایرانی نیستن (122498)
 
آرتین فولادی
Romania
۱۳۹۶-۰۶-۲۱ ۰۱:۰۶:۱۴
جهت تکمیل شماره شبا (123156)
 
سیمای
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۶-۰۶-۲۶ ۱۸:۵۳:۲۹
باسلام
نهایی ترین مبلغی که به حساب هر نفر واریز می گردد چقدر است؟
60/000 تومان یا 500/000 تومان؟ (123661)
 
مصطفی
۱۳۹۶-۰۶-۳۱ ۱۷:۰۲:۵۸
سلام .ما برگه یک میلیونی داریم.چه جوری سود سهام بگیریم .تا حالا سودی نگرفته ایم (124026)
 
سید مهدی جلالی
۱۳۹۶-۰۷-۱۱ ۱۱:۱۲:۰۴
ثبت‌نام برای سهام عدالت (125100)
 
صدیقه
Germany
۱۳۹۶-۰۷-۱۸ ۱۴:۵۱:۲۰
درمورد دعوتنامه (126152)
 
علی
۱۳۹۶-۰۷-۲۴ ۱۸:۲۳:۵۱
خيلی خوبه (126701)
 
نازنین
۱۳۹۶-۰۷-۲۶ ۲۳:۰۲:۴۲
ادرس سهام عدالت کجاست (127040)
 
سید ابوالفضل خاتمی
United Kingdom
۱۳۹۶-۰۷-۲۹ ۲۲:۴۱:۰۲
برگ سهام عدالت برای خود و فرزندم دریافت کرده ام برای دریافت سود چکار باید بکنم (127240)
 
ابراهیم
۱۳۹۶-۰۸-۲۳ ۲۲:۴۴:۱۸
من سهام عدالت دریافت نکردم ولی چند دفه رفتم کافینت گفتن باید ثبت نام بکنین (130070)
 
کیامرز چناقچی
۱۳۹۶-۰۸-۳۰ ۰۰:۴۷:۲۱
ما نیازمندترین شخص سهام عدالتیم (130508)