۰
۱
اخبار بانک: بیمه مرکزی صلاحیت مجید بنویدی را به عنوان مدیرعامل بیمه میهن تائید کرد .
صلاحیت مجید بنویدی برای مدیر عاملی بیمه میهن تایید شد
به گزارش پایگاه خبری اخبار بانک، بیمه مرکزی صلاحیت مجید بنویدی را به عنوان مدیرعامل بیمه میهن تائید کرد . مجید بنویدی پیش از این رئیس هیات مدیره بیمه ما و قائم مقام بیمه معلم بوده است.

وی پیش از این معاون مدیرعامل بیمه "ما"،قائم مقام و عضو هیات مدیره بیمه معلم،سرپرست و عضو هیات مدیره بیمه صادرات و سرمایه گذاری،مدیر امور مالی، اتکایی و بین الملل شرکت بیمه آسیا،عضو هیات مدیره  شرکت های سخت آژند، گسترش چراغ دانش و فراآسیا و عضو انجمن حسابداران خبره و عضو رسمی انجمن حرفه ای بیمه بوده است .
مشاهده نظر مخاطبان
اونکسی که ساخته بایدتسلیم دادگاه بشه چون اصول مهندسی را رعایت نکرده
کنترل درساخت وساز راجدی کنید تاسازه دوام یابد وموجب تخریب وکشتار نشود
تازه ترین اخبار