۰
اخبار بانك: با تصویب هیات مدیره بانک ایران زمین، مبلغ دو میلیارد و 500 میلیون ریال جهت تهیه اقلام ضروری هموطنان غرب کشور تخصیص داده شد.
به گزارش اخبار بانك، بانک ایران زمین از تمامی هموطنان درخواست کرد وجوه خود را جهت کمک به زلزله زدگان غرب کشور به شماره سپرده 1-122559-710-500 و یا شماره کارت 8515-9000-8519-5057 به نام "کمک به زلزله زدگان غرب کشور" واریزکنند. در عین حال بانک ایران زمین خود را ملزم می داند پس از جمع آوری وجوه، گزارشی از اقلام تهیه شده و نحوه کمک رسانی به هموطنان غرب کشور را به اطلاع عموم هموطنان برساند.
تازه ترین اخبار