۰
اخبار بانک: رییس سازمان بورس از اقدامات تنبیهی برای صندوق‌های سرمایه‌گذاری که بخشنامه نرخ سود بانک مرکزی را رعایت نکنند، خبر داد.
شاپور محمدی با اشاره به تفاهم بانک مرکزی و سازمان بورس برای کاهش نرخ سود سپرده صندوق های سرمایه گذاری به ایبنا گفت: سازمان بورس پیگیر کاهش نرخ سود سپرده ها در صندوق های سرمایه گذاری است و در همین راستا بر فعالیت صندوق های سرمایه گذاری نظارت دارد تا  سپرده گذاری ها با نرخ های بالاتر از نرخ شورای پول و اعتبار سرمایه گذاری نشود.

وی با بیان اینکه بانک مرکزی همراهی مناسبی با این سازمان در حوزه های مختلف دارد،افزود: تمامی صندوق هایی که خواستار تمدید مجوزها و افزایش سقف هستند تحت نظارت سازمان بورس قرار می گیرند و نصاب های آنها بررسی می شود.اگر صندوق های سرمایه گذاری نصاب های بخشنامه نرخ سودی بانک مرکزی را رعایت نکنند، با افزایش سقف و تمدید مجوز آنها موافقت نمی شود.

محمدی در پاسخ به پرسش آیا تاکنون با موارد تخلف در این زمینه برخورد شده یا خیر؟ تصریح کرد: سازمان بورس در مواردی با تخلف هایی در این بخش مواجه و مقررات به آنها برای اجرا اعلام شده است.همچنین علاوه بر جریمه مدیران، مجوز آنها را تا زمان اصلاح نرخ سود صادر نمی کند.

تازه ترین اخبار