۰

مدیر کل امور مالیاتی استان یزد با تاکید بر این که به هیچ وجه رصد تراکنش‌های بانکی تمام مودیان که فعالیتی شفاف دارند، مدنظر سازمان امور مالیاتی نیست، اظهار کرد: مبارزه با فرار مالیاتی و افزایش عدالت مالیاتی از اولویت‌های سازمان امور مالیاتی است .

منوچهر اسدی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به این که فرار مالیاتی یک پدیده شوم است و کسانی که مرتکب فرار مالیاتی می‌شوند به سایر تولیدکنندگان که فعالیتی شفاف دارند ظلم می‌کنند، اظهار کرد: این افراد از همه مواهب موجود در این کشور از جمله امنیت و خدمات عمومی استفاده می‌کنند و به جای پرداخت مالیات پرداخت مالیات از همه راهکارهای غیرقانونی استفاده می‌کنند تا مالیات و سهم خود را از هزینه‌های جامعه پرداخت نکنند .

وی با بیان این که در حال حاضر مبارزه با فرار مالیاتی و افزایش عدالت مالیاتی از اولویت‌های سازمان امور مالیاتی است، تصریح کرد: عمده‌ای عامدانه و به دلیل منافع شخصی و گروهی در مقابل قانون می‌ایستند و اجازه نمی‌دهند اطلاعات شفاف در اختیار ما قرار بگیرد که این موضوع باعث بی‌عدالتی و فشار بر سایر مودیان مالیاتی که دارای فعالیتی شفاف هستند می‌شود.

مدیر کل امور مالیاتی استان با اشاره به ماده 229 قانون مالیات‌های مستقیم، اظهار کرد: رصد تراکنش‌های بانکی از سوی سازمان امور مالیاتی کشور امری قانونی است و ادارات امور مالیاتی می‌توانند برای رسیدگی به اظهارنامه و تشخیص هرگونه درآمد مودی به کلیه دفاتر و اسناد و مدارک مربوط مراجعه و مودی مالیاتی مکلف به ارایه و تسلیم آن‌هاست .

اسدی با تاکید بر این که به هیچ وجه رصد تراکنش‌های بانکی تمامی مودیان از جمله تولیدکنندگان که فعالیتی دارند مدنظر سازمان امور مالیاتی نیست، گفت: در یک سال گذشته تنها 40 مورد پرونده مالیاتی مربوط به تراکنش‌های مشکوک بانکی در استان تشکیل شده است .

این مقام مسئول خاطرنشان کرد: از این تعداد محدود پرونده مالیاتی مبلغی به ارزش 45 میلیارد تومان مالیات تشخیص داده شد که اقدامی موثر در زمینه کاهش بی‌عدالتی مالیاتی بوده است.

تازه ترین اخبار