۰
اخبار بانک: شعب بانک کشاورزی استان بوشهر طی شش ماهه اول سال ۹۶‌، مبلغ ۲۳ میلیارد و ۱۱۱ میلیون ریال تسهیلات مکانیزاسیون کشاورزی پرداخت کردند.
به گزارش پایگاه خبری اخبار بانک، مدیریت شعب بانک کشاورزی استان بوشهر این میزان تسهیلات را به تعداد ۴۹ فقره به متقاضیان زیربخش‌های مکانیزاسیون پرداخته است.
تازه ترین اخبار