۰
پنجشنبه ۱۳ مهر ۱۳۹۶ ساعت ۱۲:۰۹

مجوز افزایش سرمایه دو شرکت بورسی صادر شد

اخبار بانک: سازمان بورس مجوز افزایش سرمایه دو شرکت بورسی را صادر کرد.

به گزارش پایگاه خبری اخبار بانک، گروه صنایع بهشهر که توسعه صنایع بهشهر سهامدار عمده 57 درصدی آن محسوب می شود، مجوز افزایش سرمایه 15 درصدی از دو محل جذاب سود انباشته و مطالبات سهامداران و آورده نقدی را از سازمان بورس گرفت.

"وصنا" 156 میلیارد تومانی که به تازگی با تغییر مدیرعامل روبرو شده ،600 میلیون تومان را از سود انباشته و 23.4 میلیارد تومان را نیز از مطالبات سهامداران و آورده نقدی با هدف ارتقا سرمایه گذاری ها و سطوح سودآوری شرکت تامین می کند تا سرمایه فعلی را به 180 میلیارد تومان برساند.

بنابراین گزارش،این شرکت بورسی در مرداد سال گذشته،با افزایش سرمایه 20 درصدی از 130 میلیارد تومان به سرمایه فعلی رسید.

همچنین شیشه دارویی رازی 50 میلیارد تومانی نیز توانست مجوز افزایش سرمایه 70 درصدی را از سازمان بورس بگیرد و آماده 85 میلیارد تومانی شود.

تامین مالی "کرازی" بورسی از محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی و با هدف اصلاح ساختار مالی و جبران مخارج سرمایه گذاری انجام شده،صورت می گیرد.

این شرکت نیز در مرداد سال گذشته با افزایش سرمایه 105 درصدی، سرمایه 24.3 میلیارد تومانی را از محل سود انباشته به 50 میلیارد تومان فعلی رساند.

تازه ترین اخبار