۰
شنبه ۱ مهر ۱۳۹۶ ساعت ۱۳:۱۶

انتصاب جدید در بیمه تجارت نو

اخبار بانک: سید محمد عباس زادگان طی حکمی علی قمری را به عنوان مدیر امور شعب و نمایندگان بیمه تجارت نو منصوب کرد.
به گزارش پایگاه خبری اخبار بانک، در متن این حکم آمده است: باتوجه به سوابق ارزنده جنابعالی بدینوسلیه از تاریخ ۹۶/۰۷/۱ به عنوان مدیر امور شعب و نمایندگان منصوب میشوید. امیدوارم با تمام توان ضمن توسعه شعبه نمایندگان در راهبردی و گسترش شعب همه ی مساعی لازم را در راهبردی نمایندگان فروش معمول دارید. خداوند بر توفیقات شما بیافزاید.

از جمله سمت های قمری میتوان به ریاست بیمه آتیه سازان حافظ غرب کشور، رئیس منطقه غرب کشور در شرکت بیمه نوین و شرکت بیمه دی و از ابتدای سال ۹۵ بعنوان مدیر منطقه غرب کشور بیمه تجارت نو اشاره کرد.
تازه ترین اخبار