۰
اخبار بانک: بانک های ارائه دهنده خدمت برداشت وجه از خودپرداز بدون کارت روز به روز در حال افزایش است.
افزایش بانک های ارائه دهنده خدمت برداشت وجه از خودپرداز بدون کارت
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری اخبار بانک، بانک ها و موسسات مالی و اعتباری در کشور همواره تلاش می‌کنند که خدمات نوین و جذابی را به مشتریان خود ارائه دهند. یکی از خدمات جالب توجه که از سال گذشته در برخی از بانک‌ها رواج پیدا کرده است برداشت وجه از خودپرداز بدون همراه داشتن کارت عابر بانک است.

بر این اساس مشتری می‌تواند با ساز و کارهای نرم افزاری و سخت افزاری که بانک مورد نظر برای مشتری ایجاد می کند بدون اینکه کارت خود را همراه داشته باشد از خودپرداز پول برداشت کند.

خدمت جالب توجهی که مورد استقبال بسیاری از مشتریان قرار گرفته است اما باید نکات امنیتی آن نیز لحاظ و مورد توجه قرار گیرد.

به عبارت دیگر همانگونه که این خدمت جذاب و جالب توجه می باشد ممکن است خطراتی را نیز به همراه داشته باشد.

به همین منظور پیشنهاد می شود بانک مرکزی بخشنامه ای در این خصوص تنظیم و ساز و کار مشخصی را برای آن تعریف کند.
تازه ترین اخبار