۰
يکشنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۰۸:۵۱

پیشنهاد افزایش سرمایه ۵۰ درصدی یک شرکت بیمه

اخبار بانك: پیشنهاد افزایش سرمایه ۵۰ درصدی شرکت بورسی بیمه " ما " از یک محل اعلام شد.
پیشنهاد افزایش سرمایه ۵۰ درصدی یک شرکت بیمه
به گزارش پایگاه خبری اخبار بانك، بیمه ما که تعاونی اعتبار و مصرف کارکنان بانک ملت و گروه توسعه مالی مهرآیندگان در ترکیب سهامداری آن حضور دارند، در صورت موافقت سازمان بورس با افزایش سرمایه 50 درصدی، درصدد است سرمایه فعلی را به 150 میلیارد تومان برساند. تامین مالی "ما" که با سرمایه 100 میلیارد تومانی در بازار دوم معاملات بورس حضور دارد، از محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی به منظور رعایت مقررات و ضوابط بیمه ای،الزام قانونی افزایش سرمایه و حفظ توانگری مالی مطلوب صورت می گیرد. براساس بررسی و کنترل محاسبات اداره کل نظارت مالی بیمه مرکزی در دی ماه سال گذشته، نسبت توانگری شرکت بیمه ما در سطح یک یا به عبارتی مقدار نسبت توانگری مالی این موسسه بیمه برابر با 100 درصد و بیشتر است.
تازه ترین اخبار