۰
نمایندگان بیمه معلم بر اساس تحقق فروش، وصول مطالبات ،نسبت خسارت ،مدیریت ریسک و توازن فروش رتبه بندی و درجه بندی خواهند شد.
به گزارش پایگاه خبری اخبار بانک، کاوه قاضی معاون برنامه ریزی و توسعه بازار شرکت بیمه معلم، در جریان برپایی همایش بزرگ بازاریابی بیمه معلم که با حضور اساتید بین المللی در سالن همایش همایش های صدا و سیما برگزار شد، اعلام کرد: نمایندگان بیمه معلم بر اساس تحقق فروش، وصول مطالبات ،نسبت خسارت ،مدیریت ریسک  و توازن فروش رتبه بندی و درجه بندی خواهند شد.

قاضی گفت: بیمه معلم با این احساس که در بحث شبکه بازاریابی و فروش  آنطور که باید و  شاید پیشرفت نکرده و با توجه به سخنان مدیر عامل که باید این شرکت بایدجزو ۵ شرکت بیمه ای برتر کشور باشد، اقدام به برگزاری یک سری برنامه که یکی از آنها برگزاری همایش مذکور با حضور اساتید و کارشناسان خارجی است که امروز شاهد برپایی آن هستیم.

وی افزود: بیمه معلم برای اینکه جزو ۵ شرکت برتر قرار بگیرد از سال گذشته مدیریت توسعه بازاریابی ایجاد کرد تا بتواند شبکه فروش و بازاریابی خود را هرچه بهتر در این بحث فعال و به روز  کند.

معاون برنامه ریزی و توسعه بازار شرکت بیمه معلم تصریح کرد: شرکت بیمه معلم  یک سری  ساز و کارهایی را تعریف کرده است تا بر اساس آنها، نمایندگان ترغیب شوند به سمت پکیج فروشی گرایش پیدا نمایند، و صرفا روی یک بیمه نامه خاص متمرکز نشوند، و برای همین امر تشویق هایی را نیز در نظر گرفته است.

تازه ترین اخبار