۰
چهارشنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۳:۲۰

دو انتصاب جدید در بانک ملی ایران

طی احکامی جداگانه از طرف دکتر حسین زاده مدیر عامل بانک ملی ایران احمد بهکار مرام به سمت ریاست اداره امور شعب استان سمنان و غلامرضا صادق زاده خوئی به سمت ریاست اداره امورشعب استان قم منصوب شدند.
تازه ترین اخبار