۰
اخبار بانک: مجید باقی مدیر روابط عمومی شرکت بیمه تجارت نو در روز بزرگداشت مقام خبرنگار در قالب پیامی این مناسبت را به اهالی رسانه تبریک گفت.
هر خبری که نگاشته میشود، چراغی است که در حیات جامعه افروخته می گردد تا تصویر شفاف واقعیت ، بیشتر و بهتر در اختیار مخاطبان قرار گیرد.

هفدهم مرداد ماه، هر ساله یادآور همت و تلاش مجاهدانه اهالی قلم در حرفه ی شریف خبرنگاری و تحقق رسالت مهم آگاهی بخشی است.

روز خبرنگار، روز کسانی است که از عمق جان ، طالب حقیقت اند.این روز را به شما خبرنگار محترم که حقیقت را برتر از مصلحت و اخلاق حرفه ای را مهمتر از منافع شخصی و گروهی دانسته و با صداقت خود،در کار روشنگری جامعه می کوشد، صمیمانه تبريك مي گویم.
در پناه حق موفق، پیروز و سربلند باشید.
تازه ترین اخبار