۰
اخبار بانک: در پایان معاملات امروز نماد ۶ سهم منفی دیروز بورس به همراه یک شرکت برای افزایش سرمایه ۱۶۳ درصدی بسته می شود.
خروج موقت ۶ سهم منفی و یک شرکت برای افزایش سرمایه ۱۶۳ درصدی
به گزارش پایگاه خبری اخبار بانک، در حالی روند نزولی بازار سهام منجر به کاهش قیمت سهام اکثر شرکت ها و متغیرهای اصلی مخصوصا" حجم معاملات شده که در ادامه توقف نماد شرکت های بورسی، در پایان معاملات امروز شرکت های سرمایه‌ گذاری‌ البرز، پتروشیمی‌فارابی‌، توسعه معدنی و صنعتی صبانور، معدنی‌ دماوند، قنداصفهان‌ و کاشی‌ پارس‌ برای برگزاری مجمع سالانه آخر هفته جاری موقتا" از تابلو خارج می شوند.

این 6 شرکت بورسی به همراه گلوکوزان‌ که برای افزایش سرمایه 163 درصدی متوقف می شود، دیروز با قیمت های منفی روبرو شدند.

"غگل" با قیمت 4268 تومانی هر سهم ، گرانترین سهم بازار است، در نظر دارد سرمایه فعلی را از 7.6 میلیارد تومان به 20 میلیارد تومان برساند.

تازه ترین اخبار