۰
شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۲:۱۸

بررسی رقابت پایانه های پرداخت بانک ها

بر اساس آخرین گزارش شاپرک، در فروردین ماه سال جاری، مجموعاً یک میلیارد و صد و شانزده میلیون تراکنش روی ابزارهای پرداخت هر کدام از بانک ها انجام شده که در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته، 34/19 درصد رشد داشته است.
بررسی رقابت پایانه های پرداخت بانک ها
به گزارش پایگاه خبری اخبار بانک، از مجموع یک میلیارد تراکنش گزارش شده، 984 میلیون تراکنش روی پایانه های فروشگاهی و 106 میلیون تراکنش روی پایانه های اینترنتی انجام شده و رشد بالایی را تجربه کرده است. در حالی که، تراکنش های پایانه های موبایلی در فروردین ماه سال جاری در مقایسه با فروردین پارسال، با رشد منفی 77/12 درصدی، به 26 میلیون تراکنش کاهش یافته است (در فروردین ماه 95، مجموعاً 115 میلیون تراکنش روی پایانه های موبایلی گزارش شده است).

با توجه به نمودار 1، بیشترین تعداد تراکنش ها روی پایانه های فروشگاهی بانک های ملت (287 میلیون تراکنش)، ملی ایران (79 میلیون تراکنش)، پارسیان (74 میلیون تراکنش)، صادرات ایران (73 میلیون تراکنش) و کشاورزی (71 میلیون تراکنش) گزارش شده و در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته، به ترتیب 25/95، 44/25، 45/39، 42/09 و 75/72 درصد رشد داشته است.
 
بیشترین افزایش تعداد تراکنش ها روی پایانه های فروشگاهی بانک قرض الحسنه رسالت و بانک سپه بوده و از 16 و 24 میلیون تراکنش در فروردین سال 95، به 34 و 47 میلیون تراکنش در فروردین سال جاری افزایش یافته است.در طی فروردین ماه سال جاری، از مجموع 106 میلیون تراکنش اینترنتی، 33 میلیون تراکنش مربوط به بانک ملت، 16 میلیون تراکنش مربوط به بانک پارسیان و 15 میلیون تراکنش مربوط به بانک سامان بوده و در مقایسه با مدت مشابه در سال 95، به ترتیب 3/8، 2/4 و 3/7 برابر افزایش داشته استبه گزارش بانکداری الکترونیک،تراکنش های انجام شده روی پایانه های موبایلی در فروردین سال جاری در مقایسه با فروردین 95، روند نزولی داشته است (نمودار 3). بیشترین تراکنش های موبایلی روی پایانه های بانک ملت (20 میلیون تراکنش)، بانک شهر (2/8 میلیون تراکنش) و بانک آینده (یک میلیون تراکنش) گزارش شده و در مقایسه با فروردین ماه 95، به ترتیب رشد منفی 77/74، منفی 53/77 و منفی 87/95 درصدی را تجربه کرده است (در فروردین ماه 95، بیشترین تراکنش های موبایلی روی پایانه های بانک ملت با 89 میلیون تراکنش، بانک آینده با 9/7 میلیون تراکنش و بانک شهر با 6 میلیون تراکنش گزارش شده است).

تازه ترین اخبار