۰
مدیرعامل سرمایه‌گذاری‌توسعه‌ملی‌ از فروش بلوک های ۴۲ ، ۱۲.۸ و ۵ درصدی سه شرکت بورسی خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری اخبار بانک، سرمایه‌گذاری‌توسعه‌ملی‌ که با سرمایه 450 میلیارد تومانی در تابلوی فرعی بازار اول معاملات بورس حضور دارد، از فروش بلوکی سه شرکت خبر داد.

پژمان شعبان فرد در نامه ایی به سازمان بورس ، از تصمیم دیروز هیات مدیره "وتوسم" مبنی بر واگذاری یکجا و با قیمت کارشناسی 42 درصد سهام  سرمایه‌گذاری‌ نیرو، 12.8 درصد سرمایه‌گذاری‌ مسکن‌ و بیش از 5 درصد لامیران خبر داده اما زمانی برای این واگذاری اعلام نکرده است.

تازه ترین اخبار