۰
اخبار بانک: سهام شرکت کشت و صنعت شهداب ناب خراسان که زیرمجموعه مهم تبرّک است ، از فردا دربازار دوم معاملات فرابورس داد و ستد می شود.
به گزارش اخبار بانک، در پی موافقت  18 آبان هیأت پذیرش فرابورس، شرکت کشت و صنعت شهداب ناب خراسان که از 9 فروردین به عنوان صد و نود هفتمین شرکت در بازار پایه فرابورس درج نماد شده ، از فردا به بازار دوم معاملات فرابورس منتقل و سهام آن در این بازار بهتر داد و ستد می شود.

"غشهداب" با سرمایه اسمی 75 میلیارد تومانی، 114 ریال سود پیش بینی کرده و آخرین قیمت هر سهم آن در 27 مهر 106 تومان بود.

این شرکت که زیرمجموعه مهم تبرّک بشمار می رود، سال 77 توسط مجموعه صنعتی تبرّک خریداری شده و اولین هسته مجموعه کارخانجات تبرّک را تشکیل می دهد که در شهرک صنعتی چار طاقی مشهد مستقر است.

تازه ترین اخبار