۰
اخبار بانک: آلومینیوم‌ایران‌ که از ۱۴ ماه پیش با توقف نماد روبرو است، گام دوم افزایش سرمایه ۷۵۵ درصدی از دو محل جذاب را برداشت.
گام دوم افزایش سرمایه ۷۵۵ درصدی شرکتی با توقف ۱۴ ماهه نماد

به گزارش پایگاه خبری اخبار بانک، آلومینیوم‌ایران‌ که با برگزاری دوباره مجمع سال مالی 93 در انتهای سال 94 و ابطال مصوبات مجمع قبلی، اقدامی بی سابقه را رقم زده، از سوم آبان سال گذشته به دلیل تعدیل پیش بینی درآمد هر سهم متوقف است.

براساس این گزارش، درحالی هنوز خبری و نشانه ایی از بازگشت " فایرا" به بورس نیست که این شرکت مشمول اصل 44 بعد از اعلام برنامه افزایش سرمایه 755 درصدی در اوایل آذر، گام دوم این برنامه را با ارسال گزارش حسابرسی برداشت.

"فایرا" طبق مصوبه 31 مرداد هیات مدیره درنظر دارد، سرمایه اسمی بیش از 60 میلیارد تومانی را از دو محل اندوخته طرح و توسعه و مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها به بیش از 519 میلیارد تومان برساند.

هدف از این افزایش سرمایه  خروج از شمولیت ماده 141 قانون تجارت ، تامین شرایط حضور در بازار دوم معاملات بورس و اصلاح ساختار مالی (ترازنامه) اعلام شده است.

آبان سال گذشته هم سرمایه گذاری ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﻌﺘﻲ اﻳﺮان نتوانست بعد از ۸.۵ سال اقدام به عرضه بلوک ۱۵.۱۵ درصدی آلومینیوم‌ ایران‌ و خروج از این شرکت کند.

تازه ترین اخبار